Yıl / Year: 2014    Cilt / Volume: 6     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Bipolar Bozuklukta Psikoeğitimin Relapslara Etkisi: Sistematik Bir Derleme [Effect of Psychoeducation on Relapses in Bipolar Disorder: A Systematic Review]
  Gülşah Acar, Kadriye Buldukoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):310-329
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 02 Ocak 2014 / January 02, 2014)
  Anksiyete Bozukluklarında Dissosiyatif Belirtiler [Dissociative Symptoms in Anxiety Disorders]
  Merve Tekin, Atilla Tekin
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):330-339
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Şubat 2014 / February 10, 2014)
   
  Şizofreni ve Mitokondri Disfonksiyonu [Schizophrenia and Mitochondria Dysfunction]
  Süleyman Akarsu
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):340-354
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 21 Ocak 2014 / January 21, 2014)
 
  Psikiyatrik Bozukluklarda Asimetrik Dimetilarjininin Rolü [Role of Asymmetric Dimethylarginine in Psychiatric Disorders]
  Selma Bozkurt Zincir, Serkan Zincir
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):355-362
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Nisan 2014 / April 29, 2014)
   
  Romatolojik Hastalıklar ve Depresyon [Rheumatic Diseases and Depression]
  Ceyhan Balcı Şengül, Nuray Akkaya
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):363-374
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 25 Ocak 2014 / January 25, 2014)
   
  Psikolojik Yardım Sürecinde Terapötik Bir Hedef Olarak İçgörü [Insight as a Therapeutic Aim in Psychological Helping Process]
  Ramazan Akdoğan, Ayşe Sibel Türküm
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):375-388
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Şubat 2014 / February 10, 2014)
   
  Yeme Bozukluklarında Nöroendokrin ve Moleküler Etkileşimler [Neuroendocrine and Molecular Interactions in Eating Disorders]
  Selma Bozkurt Zincir
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):389-400
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Mart 2014 / March 10, 2014)
   
  Deri Yolma Bozukluğu [Skin Picking Disorder]
  Pınar Çetinay Aydın, Leyla Gülseren
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):401-428
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 25 Nisan 2014 / April 25, 2014)
   
  Bipolar Bozukluk ve Obsesif Kompulsif Bozukluk Birlikteliği [Bipolar Disorder and Obsessive Compulsive Disorder Comorbidity]
  Necla Keskin, Lut Tamam
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):429-437
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 21 Ocak 2014 / January 21, 2014)
   
  Bipolar Bozuklukta Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Ritim Terapisinin Temel İlkeleri [Basic Principles of Interpersonal Social Rhythm Therapy in Bipolar Disorder]
  Gökben Hızlı Sayar, Eylem Özten, Barış Önen Ünsalver
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):438-446
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 15 Ocak 2014 / January 15, 2014)
   Şizofreni ve Mitokondri Disfonksiyonu [Schizophrenia and Mitochondria Dysfunction] </span></td> </tr> <tr> <td style="width: 22px" class="style2"> </td> <td><span class="a2">Süleyman Akarsu</span></td> </tr> <tr> <td style="width: 22px" class="style2"> </td> <td><span class="a3">Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):330-339</span></td> </tr> <tr> <td style="width: 22px" > </td> <td class="a3"> <a class="a4" href="../../vol6/no4/a_cap_06_04_02.html">[Özet-Abstract<span >]  [</span></a><span ><a class="a4" href="../../vol6/no4/cap_06_04_02.pdf">PDF</a>] </span>(Article<span > </span> in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 02 Ocak 2014 / January 02, 2014)</td> </tr> <tr> <td style="width: 22px" class="style2"> </td> <td class="style1" style="height: 18px"> </td> </tr> </table> <p> </p> </body> </html>