Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):389-400; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 10 Mart 2014 / March 10, 2014; doi:10.5455/cap.20140225100233)

Yeme Bozukluklarında Nöroendokrin ve Moleküler Etkileşimler
Neuroendocrine and Molecular Interactions in Eating Disorders
Selma Bozkurt Zincir
  Özet
  Yeme bozukluklarının gelişiminde üç temel ayağın bulunduğu söylenebilir: genetik yatkınlık, beyindeki nöroendokrin-moleküler değişimler ve metabolizmanın buna yanıtı. Nöroendokrin araştırmalar sonucunda nöroendokrin işlevler ile yeme bozuklukları ve duygudurum bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıkların belirti kümeleri arasında yakın bir ilişki olduğu saptanmıştır. Yeme bozukluklarının temelinde etkisi olduğu varsayılan bazı hormonlar, nörotransmitterler ve diğer moleküller östrojen, serotonin, leptin, ghrelin, alfa-melanosit uyarıcı hormon, kolesistokinin, dopamin, noradrenalin, beyin kaynaklı nörotrofik faktör, agouti-ilişkili protein, nöropeptid-Y, opioidler ve reseptörleri, tiyamin, çinko, omega-3 yağ asitleridir. Bu derlemede yeme bozukluklarında ortaya çıkan ana nöroendokrin-moleküler değişimler ve etkileşimler ele alınmıştır.
Anahtar Sözcükler: Yeme bozuklukları, anoreksiya nervoza, nöroendokrin işlevler.
   
Abstract
  There are three basic pillars for the development of eating disorders: genetic predisposition, neuroendocrine-molecular changes in the brain and metabolic response to it. As a result of neuroendocrine research, a close relationship has been found between neuroendocrine functions and symptom domains of psychiatric disorders such as eating disorders and mood disorders. Certain hormones, neurotransmitters and other molecules which might have effect on the basis of eating disorders can be listed as estrogen, serotonin, leptin, ghreline, alpha-melanocyte stimulating hormone, cholecystokinin, dopamine, noradrenaline, brain-derived neurotropic factor, agouti-related protein, neuropeptide-Y, opioids and their receptors, thiamine, zinc, omega-3 acids. In this review, main neuroendocrine-molecular changes and interactions that occur in the eating disorders have been discussed.. 
  Keywords: Eating disorders, anorexia nervosa, neuroendocrine functions.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]