Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):438-446; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 21 Ocak 2014 / January 21, 2014; doi:10.5455/cap.20140115123942)

Bipolar Bozuklukta Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Ritim Terapisinin Temel İlkeleri
Basic Principles of Interpersonal Social Rhythm Therapy in Bipolar Disorder
Gökben Hızlı Sayar, Eylem Özten, Barış Önen Ünsalver
Özet
  Kişilerarası İlişkiler ve Sosyal Ritim Terapisi hastanın sosyal ritmindeki aksamalar ile psikiyatrik bozukluğun geçmiş ataklarının başlangıcı arasındaki ilişkiyi fark edebilmesini kolaylaştıran bir psikoterapi yöntemidir. Bu terapi biçiminde, sosyal ritim ve uyku / uyanıklık düzeninin korunabilmesi için psikoeğitim ve davranışsal teknikler kullanılır. Kişilerarası ilişkiler ve sosyal ritim terapisi bipolar spektrum bozuklukları olan ya da risk taşıyan bireylerde, sosyal ritim düzeninin, sirkadyen ritim senkronizasyonunda rol oynadığını vurgulayan "sosyal zeitgeber teorisi" ile yakından ilgilidir. Kişilerarası ilişkiler ve sosyal ritim terapisi’nin sosyal ritimleri koruduğu ve bipolar bozukluğun gidişatında olumlu etkiye sahip olduğu gösterilmiştir. Bu gözden geçirme yazısında bipolar bozuklukta kişilerarası ilişkiler ve sosyal ritim terapisi uygulamasının teorik ilkeleri ve temel adımları üzerinde durulacaktır.
Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk, psikoterapi, sosyal ritim, sirkadyen ritim.
Abstract
  Interpersonal Social Rhythm Therapy is a psychotherapy modality that helps the patient recognize the relationship between disruptions in social rhythms and the onset of previous episodes of psychiatric disorders. It uses psychoeducation and behavioral techniques to maintain social rhythm and sleep/wake regularity. It is closely related to “social zeitgeber theory” that emphasizes the importance that social rhythm regularity may play in synchronization of circadian rhythms in individuals with or at risk for bipolar spectrum disorders. Interpersonal and social rhythm therapy has been shown to stabilize social rhythms and enhance course and outcome in bipolar disorder. This review focuses on the theoretical principles and the basic steps of interpersonal and social rhythm therapy as a psychotherapy approach in bipolar disorder.
  Keywords: Bipolar disorder, psychotherapy, social rhythm, circadian rhythm.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]