Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(4):330-339; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 10 Şubat 2014 / February 10, 2014; doi:10.5455/cap.20140210075959)

Anksiyete Bozukluklarında Dissosiyatif Belirtiler
Dissociative Symptoms in Anxiety Disorders
Merve Tekin, Atilla Tekin
  Özet
  Dissosiyasyon, belirli koşullar altında herkeste ortaya çıkabilecek uyumsal bir mekanizmadır. Başlangıçta travmatik yaşantıların üstesinden gelme amacıyla kullanılırken zamanla patolojik bir sürece dönüştüğü ve bir bozukluk olarak nitelendirildiği düşünülmektedir. Başta derealizasyon ve depersonalizasyon olmak üzere, çeşitli dissosiyatif belirtiler anksiyete bozuklukları arasında görülen yaygın belirtilerdendir. Bu çalışma anksiyete bozukluklarında eşlik eden dissosiyatif belirtilerin ele alınmasını, dissosiyasyonun anksiyete bozukluklarında klinik seyri nasıl etkilediğini, dolayısıyla da tedaviye yönelik kuramsal bilgileri ve bu alanda yapılan çalışmaların sonuçlarını içermektedir.
Anahtar Sözcükler: Anksiyete bozuklukları, klinik seyir, dissosiyatif belirtiler.
   
Abstract
  Dissociation is an adaptive mechanism that may arise in everyone under certain conditions. It was first thought to be used to overcome traumatic experiences initially but over time it was thought that it turned into a pathological process and was interpreted as a disorder. There are several dissociative symptoms that are commonly seen in anxiety disorders and the most common ones are depersonalization and derealization. The aim of this study is to see how dissociative symptoms associate with anxiety disorders and how they affect the clinical course in anxiety disorders. Therefore, the study includes the theoretical knowledge for the treatment and the results of the studies that were established in this area.
  Keywords: Anxiety disorders, clinical course, dissociative symptoms.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]