Yıl / Year: 2012    Cilt / Volume: 4     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Yakın İlişkilerin Nörobiyolojisi [Neurobiology of Intimate Relationships]
  Özge Saraçlı, Nuray Atasoy, Elif Karaahmet
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):414-427
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 27 Haziran 2012 / June 27, 2012)
  Amaçlar: Ruh ve Beden Sağlığını Korumanın Önemli Bir Aracı [Goals: A Significant Tool for Protection of Mental and Physical Health]
  Ali Eryılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):428-448
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Temmuz 2012 / July 01, 2012)
   
  Psiko-Onkoloji, Psikososyal Sorunlar ve Ölçüm Yöntemleri [Psycho-Oncology, Psychosocial Problems and Measurement Methods]
  Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):449-464
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Temmuz 2012 / July 01, 2012)
   
  Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Hemşirenin Rolü: İngiltere Örneği [Role of Nurses in Community Mental Health Centers: Example of England]
  Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):465-485
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 07 Temmuz 2012 / July 07, 2012)
   
Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı [Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry]
  Betül Mazlum
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):486-505
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 23 Temmuz 2012 / July 23, 2012)
   
  Psikoterapilerin Olası Olumsuz Etkileri [Possible Negative Effects of Psychotherapies]
  İ. Volkan Gülüm
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):506-519
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 31 Temmuz 2012 / July 31, 2012)
  Romantik İlişkiler ve Aşk [Romantic Relationships and Love]
  Hasan Atak, Nuray Taştan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):520-546
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 4 Ağustos 2012 / August 4, 2012)
   
  Beden Dismorfik Bozukluğu [Body Dysmorphic Disorder]
  Perihan Çam Ray, Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):547-565
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 6 Ağustos 2012 / August 6, 2012)
   
  Kişilik Gelişimi [Personality Development]
  Osman Özdemir, Pınar Güzel Özdemir, Muhammed Tayyib Kadak, Serhat Nasıroğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):566-589
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 7 Ağustos 2012 / August 7, 2012)
   
  Nükleer Kriz Sırasında Acil Müdahale Ekibi Çalışanlarının Psikiyatrik Sorunları: Bir Endüstriyel Psikiyatri Konusu [Psychiatric Problems of Emergency Workers in Nuclear Crisis: An Issue in Industrial Psychiatry]
  Beuy Joob, Viroj Wiwanitkit
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):590-591
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in English) (Çevrimiçi yayın / Published online: 7 Ağustos 2012 / August 7, 2012)