Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):547-565; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 6 Ağustos 2012 / August 6, 2012; doi: 10.5455/cap.20120432)

  Beden Dismorfik Bozukluğu
Body Dysmorphic Disorder
Perihan Çam Ray, Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam
Özet
  Beden dismorfik bozukluğu, bir kişinin gerçekte olmayan var olduğunu sandığı bir bedensel kusur ile aşırı uğraşması ya da bir beden kusuru varsa bile bunu aşırı abartması durumudur. Yaygın bir hastalık olması ve bir yüzyıldan fazla zamandır literatürde tanımlanmış olmasına rağmen, yeterince tanınmamış bir bozukluktur. Kronik seyirli, tedaviye dirençli olması ve sanrısal yoğunluğa varabilen şiddeti kişide ciddi yeti yıkımına yol açabilir. Yaşam kalitesini düşürmesi ve özkıyım girişimleri nedeniyle, bu bozukluğun uygun tanı ve tedavisi önem taşımaktadır. Bu yazıda beden dismorfik bozukluğunun tanı, etyoloji, klinik özellikleri ve tedavisi kısaca gözden geçirilmiştir.  
  Anahtar Sözcükler: Beden dismorfik bozukluğu, tanı, tedavi
   
  Abstract
  Body dysmorphic disorder is a type of mental illness, wherein the affected person is concerned with body image, manifested as excessive concern about and preoccupation with a perceived defect of their physical features. Although it is a common disease and has been defined in the literature over a century, it is not a well known disease. Chronic, treatment resistant and sometimes delusional nature could result in severe functional impairment. The diagnosis and appropriate therapy of disorder are crucial because of increased suicidality and reduction in life quality. In this article the symptoms, etiology, clinical features and treatment of body dysmorphic disorder are briefly reviewed.
  Keywords: Body dysmorphic disorder, diagnosis, treatment
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]