Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):486-505; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 23 Temmuz 2012 / July 23, 2012; doi: 10.5455/cap.20120429)

  Antioksidan Vitaminler ve Psikiyatride Kullanımı Betül Mazlum
Antioxidant Vitamins and Their Use in Psychiatry
Betül Mazlum
Özet
  Oksidatif stres, vücut metabolizması sırasında üretilen serbest radikaller ve bunların vücuttan temizlenmesi ile ilgili antioksidan sistem elemanları arasındaki dengenin serbest radikaller lehine bozulması durumudur. Kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve nörodejeneratif hastalıkların etiyolojisinde etkili olduğu düşünülen oksidatif stres, aynı zamanda şizofreni, duygudurum bozuklukları, otizm, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu gibi bazı ruhsal bozuklukların patogenezinde de sorumlu mekanizmalardan birisi olarak görülmektedir. Bu bağlamda ruhsal bozuklukların bilinen mevcut tedavileri dışında antioksidan vitamin ekleme tedavileri gündeme gelmiştir. Bu süreçte yer alan A, C ve E vitaminleri antioksidan savunmayı desteklemek dışında bazı ruhsal bozukluklarda görülebilen beslenme sorunlarına ikincil eksikliklerde de kullanılabilmektedir. Bu yazıda A, C ve E vitaminlerinin vücuttaki süreçlerine ilişkin biyokimyasal, moleküler ve genetik veriler gözden geçirilecek daha sonra antioksidan vitaminlerin ekleme tedavilerinin psikiyatride hangi koşullarda gündeme gelebileceği ve uygulanması halinde dikkat edilmesi gereken faktörler tartışılacaktır.
  Anahtar Sözcükler: Vitamin A, vitamin E, askorbik asid
   
  Abstract
  Oxidative stress can be defined as imbalance between prooxidant molecules produced during body metabolism and members of antioxidant system for favor of former. Oxidative stress, which is included in the pathogenesis of cancer, aging, cardiovascular and neurodegenerative disorders, is also considered for pathogenetic mechanisms underlying psychiatric disorders including schizophrenia, mood disorders, attention deficit hyperactivity disorder. Due to important role of antioxidant vitamins in antioxidant defense mechanisms, vitamin supplementation therapies are considered in addition to conventional treatment choices for psychiatric disorders. This paper will attempt to review the biochemical, molecular and genetic data on biological processes related to vitamins A, C and E. Besides, the circumstances under which the antioxidant vitamin supplementation could be used in psychiatry and the factors that should be taken into consideration during these therapies will be discussed.
  Keywords: vitamin A, vitamin E, ascorbic acid
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]