Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):449-464; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 01 Temmuz 2012 / July 01, 2012; doi: 10.5455/cap.20120427)

  Psiko-Onkoloji, Psikososyal Sorunlar ve Ölçüm Yöntemleri
Psycho-Oncology, Psychosocial Problems and Measurement Methods
Beyhan Bag
Özet
  Psiko-onkolojiyi günümüzde modern onkolojiden ayrı düşünmek olası değildir. Onkoloji servislerindeki sağlık çalışanlarından hastaların psikososyal gereksinimlerini fark edebilecek ve gerektiğinde hastalar için psiko-onkolojik tedavi talep edebilecek düzeyde bir bilgiye sahip olması beklenir. Dünya Kanser Raporu verilerine göre ise onkoloji çalışanları kanser hastalarının ve ailelerinin psikososyal gereksinimlerini tespiti konusunda yetersizdir. Onkoloji servislerinde çalışan sağlık personeli için kanser hastalarının psiko-sosyal gereksinimlerinin farkındalığını artırmaya yönelik ve terapötik görüşme teknikleriyle ilgili hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi kaçınılmazdır. Psikolojik tedavi ve bakım gereksinimini belirlemek için tanı ve tedavinin ilk aşamasında bulunan kanser hastalarının tümüne uygulanacak standart bir psikolojik tarama testlerinin geliştirilip uygulanması bu sürecin diğer bir adımını oluşturabilir. Onkoloji servislerindeki uzmanların ve kanser hastalarıyla çalışan sağlık personelinin bu konuda belirli bir bakış açısına sahip olması önemlidir. Bu amaçtan yola çıkarak bu yazıda kanser hastalarının yaşabileceği psikososyal sorunları ve psiko-onkolojide kullanılan ölçüm yöntemleri ele alınmıştır.
  Anahtar Sözcükler: Kanser, psiko-onkoloji, psikososyal sorunlar
   
  Abstract
  It is not possible to conceive psycho-oncology separately from modern oncology. It is expected from medical personnel to realize patients’ psycho-social needs and to possess knowledge about the demanding psycho-oncologic treatment for patients if it is needed. According to World Cancer Report statistics, the oncology personnel lack ability to determine the psycho-social needs of cancer patients and their families. For the medical personnel that work in oncology services, it is inevitable to raise the awareness of the cancer patients’ psychosocial needs and to arrange in-service trainings about therapeutic negotiation techniques. The other step in the process of determining the psychological treatment and care requirements could be the improvement and execution of the standard psychological scanning tests applied to the cancer patients who are on the first level of diagnosis and treatment. It is important for the medical staff working with cancer patients to have a certain point of view concerning these issues. For this purpose, the present study focuses on the psychosocial problems that cancer patients might experience and on the evaluation techniques which are used in psycho-oncology.
  Keywords: Cancer, psycho-oncology, psychosocial problems
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]