Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(4):590-591; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 7 Ağustos 2012 / August 7, 2012; doi: 10.5455/cap.20120434)

  Nükleer Kriz Sırasında Acil Müdahale Ekibi Çalışanlarının Psikiyatrik Sorunları: Bir Endüstriyel Psikiyatri Konusu
Psychiatric Problems of Emergency Workers in Nuclear Crisis: An Issue in Industrial Psychiatry
Beuy Joob, Viroj Wiwanitkit
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]