Yıl / Year: 2013    Cilt / Volume: 5     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Bipolar Bozuklukta Nörogörüntüleme [Neuroimaging in Bipolar Disorder]
  Kemal Kara, Süleyman Akarsu, Samet Verim
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):1-14
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 28 Ekim 2012 / October 28, 2012)
  Otizmde Yüz ve Duyguların Yüz İfadelerini Tanıma [Recognition of Face and Emotional Facial Expressions in Autism]
  Muhammed Tayyib Kadak, Türkay Demir, Burak Doğangün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):15-29
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Ekim 2012 / October 29, 2012)
   
  Suicide in Children and Adolescents [Çocuk ve Ergenlerde Özkıyım]
  Dursun Karaman, İbrahim Durukan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):30-47
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 5 Kasım 2012 / November 5, 2012)
   
  Yeme Bozukluklarında Özkıyım Davranışı [Suicidal Behavior in Eating Disorders]
  Bedriye Öncü, Direnç Sakarya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):48-59
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 5 Kasım 2012 / November 5, 2012)
   
  Epilepsi Tanılı Çocuk ve Ergenlerde Ruhsal Bozukluklar [Psychiatric Disorders in Children and Adolescents with Epilepsy]
  Özalp Ekinci, Fevziye Toros
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):60-77
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 5 Kasım 2012 / November 5, 2012)
   
  Kronik Psikiyatri Hastalarının Aileleri: Sistematik Bir İnceleme [Families of Chronic Psychiatric Patients: A Systematic Review]
  Zekiye Çetinkaya Duman, Kerime Bademli
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):78-94
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Kasım 2012 / November 10, 2012)
   
  Postkontüzyonel Sendromda Tedavi [Treatment in Postconcussional Syndrome]
  Necla Keskin, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):95-108
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Kasım 2012 / November 10, 2012)
   
  Kanser Hastalarında Uzun Dönemde Görülen Psikososyal Sorunlar [Long-Term Psychosocial Problems in Cancer Patients]
  Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):109-126
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 11 Kasım 2012 / November 11, 2012)