Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):30-47; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 5 Kasım 2012 / November 5, 2012; doi: 10.5455/cap.20130503)

  Suicide in Children and Adolescents
Çocuk ve Ergenlerde Özkıyım
Dursun Karaman, İbrahim Durukan
Özet
  Her yıl tüm dünyada yaklaşık bir milyon insan özkıyım nedeniyle hayatını kaybetmekte ve bu dünyadaki tüm ölümlerin %1.5’ini oluşturmaktadır. Özkıyım genel olarak erişkinlerde ölüm nedenleri arasında 10. sırada yer alırken 10-24 yaş arasındaki çocuk ve ergenlerde ölüm nedenleri arasında üçüncü sıradadır. İlk özkıyım girişiminde hayatta kalanlar arasında daha sonra özkıyımı tamamlayanların karakteristikleri hakkındaki bilgi azdır. Muhtemel bir özkıyım girişimini kestirmeye yarayabilecek risk faktörlerini tanımak çok önemlidir. Bir kez özkıyım girişiminde bulunan birisinin tekrar özkıyım girişiminde bulunma riski artmıştır. Özkıyım davranışı olan çoğu çocuk ve ergen başta duygudurum bozukluğu olmak üzere en azından bir psikiyatrik bozukluğa sahiptir. Risk faktörlerinin araştırılması, özkıyımın aileler ve toplum üzerindeki etkisi, gelecekteki araştırmalara tavsiyeler bu gözden geçirmenin amaçları arasında bulunmaktadır.
  Anahtar Sözcükler: Özkıyım, çocuk, ergen
   
  Abstract
  Every year, almost one million people commit suicide worldwide which is approximately 1.5% of all deaths. Thus suicide is 10th leading cause of death globally and the third leading cause of death among children and adolescents ages 10 to 24 years. Little is known about the characteristics of successive attempts among individuals who survive the first suicide attempt. It is very important to identify risk factors that can be predictive of future suicide attempts. Subjects with one suicide attempt had an increased risk for a future attempt. Most children and adolescents with suicidal behavior have at least one psychiatric disorder with mood disorders being the most common. A thorough examination of risk factors, the impact of suicidal behavior on patients and on their families and communities, and recommended directions for future research are main focus of this review.
  Keywords: Suicide, children, adolescent
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]