Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):1-14; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 28 Ekim 2012 / October 28, 2012; doi: 10.5455/cap.20130501)

  Bipolar Bozuklukta Nörogörüntüleme
Neuroimaging in Bipolar Disorder
Kemal Kara, Süleyman Akarsu, Samet Verim
Özet
  Bipolar bozukluk tekrarlayan ataklarla seyreden, işlevselliği belirgin olarak bozan kronik bir ruhsal bozukluktur. Nörobiyolojik temelleri olan hastalıkla ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen patofizyolojisi tam olarak bilinmemektedir. Yapısal ve işlevsel görüntüleme tekniklerinin, bipolar bozukluğun etyolojisinin daha iyi anlaşılmasına ve tanısal yaklaşımının gelişmesine belirgin katkısı olmuştur. Beyin görüntüleme modalitelerindeki güncel gelişmeler sayesinde hastalığın altında yatan nöral sistemlerdeki anormallikler hakkında bilinenler artmaktadır. Nörobilişsel ve duygusal alanlarda belirgin bozulma olan bu hastalıkta, nesnel biyobelirteçlerin tanımlanması bozukluğun patofizyolojisini aydınlatmakta fayda sağlayacaktır.
  Anahtar Sözcükler: Bipolar bozukluk, nörogörüntüleme, nörobiyoloji
   
  Abstract
  Bipolar disorder is characterized by recurrent attacks, significantly disrupts the functionality of a chronic mental disorder. Although there is growing number of studies on the neurobiological basis of the disorder, the pathophysiology has not yet been clearly understood. Structural and functional imaging techniques present a better understanding of the etiology of bipolar disorder and has contributed significantly to the development of the diagnostic approach. Recent developments in brain imaging modalities have let us learn more about the underlying abnormalities in neural systems of bipolar patients. Identification of objective biomarkers would help to determine the pathophysiology of bipolar disorder, a disorder which causes significant deterioration in neurocognitive and emotional areas.
  Keywords: Bipolar disorder, neuroimaging, neurobiology
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]