Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):48-59; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 5 Kasım 2012 / November 5, 2012; doi: 10.5455/cap.20130504)

  Yeme Bozukluklarında Özkıyım Davranışı
Suicidal Behavior in Eating Disorders
Bedriye Öncü, Direnç Sakarya
Özet
  Yeme bozukluklarında özkıyıma bağlı ölüm oranları oldukça yüksektir. Yeme bozukluklarında özkıyıma bağlı kaba ölüm hızı %0 ile %5.3 arasında değişmektedir. Yeme bozukluklarında özkıyım davranışı ile ilişkili etmenler, yeme bozukluğunun alt tipi, ek tanıların varlığı, ilaç metabolizmasının hızlı olması, belli kişilik özellikleri, çocuklukta istismar öyküsü ve belli aile tutumlarıdır. Bu etmenler dışında depresif bozukluklar, alkol-madde kötüye kullanımı ve kişilik bozuklukları gibi diğer ruhsal bozuklukların bulunması da yeme bozukluklarında özkıyım riskini artırmaktadır. Bu yazıda yeme bozukluklarında özkıyım davranışı ve ile ilişkili etmenler kısaca gözden geçirilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Özkıyım, yeme bozuklukları, anoreksiya nervoza
   
  Abstract
  Suicide associated mortality rates are notable for eating disorders. Crude mortality rate associated with suicide, varies between 0% and 5.3% in patients with eating disorders. Prominent risk factors for suicidal behavior among these patients are subtype of the eating disorders, comorbid psychiatric diagnosis (e.g. depression, alcohol and substance abuse, personality disorders), ultrarapid drug metabolism, history of childhood abuse and particular family dynamics. In this article, suicidal behavior and associated factors in eating disorders are briefly reviewed.
  Keywords: Suicide, eating disorders, anorexia nervosa
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]