Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):95-108; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 10 Kasım 2012 / November 10, 2012; doi: 10.5455/cap.20130507)

  Postkontüzyonel Sendromda Tedavi
Treatment in Postconcussional Syndrome
Necla Keskin, Lut Tamam
Özet
  Postkontüzyonel sendrom hafif şiddette kafa travması sonrası gelişen fiziksel, bilişsel ve psikiyatrik (duygusal, davranışsal) belirtilerle karakterizedir. Belirtilerin 3-6 ay içerisinde, kişilerin yaklaşık %90’ında tamamen düzeldiği bilinmektedir. Geriye kalan %10’luk kesimde kalıcı post-kontüzyon belirtileri görülür. Tanısı öznel yakınmalara dayanan bu durumun tedavisi genellikle bildirilen belirtilere yöneliktir. Kişi erken dönemde hastalığın doğası ve seyri konusunda bilgilendirilmeli, belirtilerin çoğunlukla 3-6 ay içerisinde düzeldiği vurgulanmalıdır. Çok yönlü rehabilitasyon programları ve özellikle son zamanlarda etkinliğine dair umut verici çalışmalar olan bilişsel davranışçı tedavi faydalı olabilir. Kalıcı belirtiler için farmakoterapi ve somatik tedaviler kullanılabilir.
Anahtar Sözcükler: Postkontüzyonel sendrom, tedavi
   
  Abstract
  Postconcussional syndrome is characterized by somatic, cognitive and psychiatric (emotional, behavioral) symptoms that occur after mild traumatic brain injury. These symptoms usually recover fully within 3-6 months almost in 90% of patients. Persistent post-concussion symptoms could occur in 10% of patients. Diagnosis is based on the subjective complaints and the treatment of the syndrome is mainly of palliative nature. The patient should be educated about the nature and outcome of the syndrome and reassured that almost all symptoms recover fully within 3-6 months. Multifaceted rehabilitation programs and cognitive behavioral therapy could be beneficial. Pharmacotherapy and somatic therapy are other options for persistent symptoms.
  Keywords: Postconcussional syndrome, treatment
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]