Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(1):109-126; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 11 Kasım 2012 / November 11, 2012; doi: 10.5455/cap.20130508)

  Kanser Hastalarında Uzun Dönemde Görülen Psikososyal Sorunlar
Long-Term Psychosocial Problems in Cancer Patients
Beyhan Bag
Özet
  Kanser hastalığıyla ilgi erken teşhis yöntemlerinde ve tedavideki gelişmeler, hastalıktan uzun dönemli sağkalım oranını yükseltmiştir. Araştırmalar kanser hastalarında tedavi sonrasında hastalığın kendisinden veya tedaviden kaynaklanan olası psikososyal sorunların sağlık sistemine olan maliyetinin artırdığını göstermiştir. Bu saptama aynı zamanda kanser hastalarının tedavi sonrası uzun dönemle izlenmesi, tedavi ve bakımında sürekliliğin sağlanmasının önemini vurgular. Kanser tedavisinden sonra uzun dönemli sağ kalımı olan hastaların tedavi ve bakımında devamlılığın sağlanabilmesi için uzun dönemli tedavi planın önerildiği uluslararası yönergeler geliştirilmiştir. Ülkemizde kanser hastaları için sunulan psikososyal alanda ki hizmetler yeni kurulma ve anlaşılma evresinde olduğundan oldukça yetersizdir. Yeni kurulacak sistemde, kanserin tedavisinden sonra bu hastalardaki tedavi ve bakımdaki devamlılığın sağlanarak bu özel grup için evde bakım hizmetleri ve rehabilitasyon kapsamında çeşitli danışmanlık servislerinin ve organizasyonların oluşturulması ve uygulamaya geçirilmesi bu alandaki iş gücü ve maliyet kaybının büyük bir oranda önlenmesine yol açacağı gibi bu hastalardaki yaşam kalitesini yükseltecektir.
Anahtar Sözcükler: Uzun dönem sağkalım, kanser, psikoonkoloji
   
  Abstract
  Developments in methods of early diagnostic and treatment of cancer have increased the rate of survival. However, research also indicates that there has been an increase in the costs to health care system caused by both post-treatment of the disease itself and the possible psychosocial problems associated with the therapy. This evaluation stresses the importance of long-term post-treatment monitoring of cancer patients and emphasizes necessity of ensuring continuity of care. Sustainable long-term treatment and care procedures for the cancer survival patients have been developed in accordance with international regulations. The psychosocial services for cancer patients offered in our country are inadequate as these are at an early stage of development. However, establishment of organizations and coordination of various consultancy services for this group of patients can lead to prevention of workforce loss and other costs, as well as raise the quality of life for these patients.
  Keywords: Long-term survivorship, cancer, psychooncology
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]