Yıl / Year: 2011    Cilt / Volume: 3     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Kronobiyoloji ve Duygudurum Bozuklukları  [Chronobiology and Mood Disorders]
  Yavuz Selvi, Lütfullah Beşiroğlu, Adem Aydın
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):368-386
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 26 Nisan 2011 / April 26, 2011)
  Aralıklı Patlayıcı Bozukluk  [Intermittent Explosive Disorder]
  Lut Tamam, Meliha Zengin Eroğlu, Özlem Paltacı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):387-425
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Nisan 2011 / April 29, 2011)
   
  Lityum Zehirlenmesi  [Lithium Intoxication]
  Sermin Kesebir, Mehmet Fatih Üstündağ, Semine Özdoğan Kavzoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):426-445
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 12 Mayıs 2011 / May 12, 2011)
   
  Duygu ve Otobiyografik Bellek  [Emotion and Autobiographical Memory]
  Nuray Sarp, Ahmet Tosun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):446-465
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 18 Mayıs 2011 / May 18, 2011)
   
  Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu  [Parental Alienation Syndrome]
  Fuat Torun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):466-482
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 18 Haziran 2011 / June 18, 2011)
   
  Ruh Sağlığı Çalışmalarında Yeni Bir Psikososyal Değişken: Eylemlilik   [A New Psychosocial Variable in Mental Health Studies: Agency]
  Hasan Atak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):483-512
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 20 Haziran 2011 / June 20, 2011)
   
  Kronik Hastalıklarda Bakım Veren Yükü   [Caregiver Burden in Chronic Diseases]
  Murat İlhan Atagün, Özlem Devrim Balaban, Zeliha Atagün, Mine Elagöz, Ayşegül Yılmaz Özpolat
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):513-552
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 21 Haziran 2011 / June 21, 2011)
   
  Bağlanma ve İlişkili Değişkenler   [Attachment and Related Variables]
  Ümit Morsünbül, Figen Çok
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):553-570
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 27 Haziran 2011 / June 27, 2011)