Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):466-482  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 18 Haziran 2011 / June 18, 2011; doi: 10.5455/cap.20110321)

 
  Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu
Parental Alienation Syndrome
   
  Fuat Torun
  Özet
  Çocuğun bir ebeveyn tarafından diğer ebeveyne karşı bilinçli ve programlı bir şekilde yabacılaştırılması çocukların velayetleri konusundaki çatışmalarda sıkça görülen bir durumdur. Yabancılaştırmanın en önemli belirtisi çocuğun diğer ebeveyne karşı haksız bir şekilde iftira kampanyasına maruz bırakılmasıdır. Bir ebeveynin yönlendirmesi ve çocuğun iftira kampanyasına katılımı ile hedefteki ebeveyne karşı bir beyin yıkama süreci gerçekleşmektedir. Birçok araştırmacı çocuklardaki bu yabancılaşmaya ebeveyn yabancılaştırma sendromu kavramını kullanmaktadır. Buna karşın bu kavramın geçerliği üzerindeki tartışmalar halen devam etmektedir. Bu makalede sağlık alanında çalışanlara ebeveyn yabancılaştırma sendromunu tanıtmak, belirtilerini ve ayırıcı tanısını ortaya koymak, geçerliği üzerindeki tartışmaların aktarılması amaçlanmıştır.
  Anahtar Sözcükler: yabancılaştırma, ebeveyn, istismar, çocuk
   
  Abstract
  Children who have been programmed by one parent to be alienated from the other parent are commonly seen in the context of child-custody disputes. Its primary manifestation is the child’s campaign of denigration against a parent, a campaign that has no justification. It is said to result from a combination of a programming (brainwashing) parent’s indoctrinations and the child’s own contributions to the vilification of the targeted parent. Many evaluators use the term parental alienation syndrome to refer to the disorder engendered in such children. However, there is significant controversy going on about the validity of parental alienation syndrome. The purpose of this article has been to describe and help to differentiate parental alienation syndrome and abuse for mental health professionals working in the field, and discuss the argu-ments about the validity of this syndrome.
  Keywords: alienation, parental, abuse, children
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]