Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):426-445  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 12 Mayıs 2011 / May 12, 2011; doi: 10.5455/cap.20110319)

 
  Lityum Zehirlenmesi
  Lithium Intoxication
   
  Sermin Kesebir, Mehmet Fatih Üstündağ, Semine Özdoğan Kavzoğlu
  Özet
  Lityum yaklaşık 60 yıldır bipolar bozukluk başta olmak üzere duygudurum bozukluklarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir ilaçtır Zehirlenmesinden, her zaman artmış alım ya da azalmış atılım sorumlu olmaktadır. Lityum zehirlenmesi geri dönüşümlü ve geri dönüşümsüz şeklinde iki grupta incelenmektedir. Geri dönüşümsüz hasarın zehirlenmede kalınan süre ile ilişkilendirilmiştir. Yanlışlıkla ya da özkıyım amacıyla fazla miktarda lityum kapsülünün alınması ile akut zehirlenmeler, bazen de kendi kendini tedavi amacıyla yüksek dozlarda lityum alınması ile kronik zeminde akut zehirlenmeler ve aynı dozda ilaç alımı sürerken kronik lityum zehirlenmeler ortaya çıkabilmektedir. Böyle bir durumda, risk etkenlerinin nedenlerinin iyi bilinmesi, düzenli izlem ve erken klinik belirtilerin tanınması önemlidir. Aynı zamanda tanıyı doğrulamak ya da dışlamak için kanda kantitatif ölçüm ve idrarda toksikolojik tarama yapılmalıdır. Lityum kullanımında izlem kurallarına uyulması ve zehirlenme halinde hızlı müdahele edilmesi, lityum zehirlenmesine bağlı ölüm ve sekel oranlarını azaltacaktır. Bu yazıda lityum zehirlenmesinin tanımı, sıklığı, etiyolojisi, klinik ve tedavi özellikleri kısaca gözden geçirilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: lityum, zehirlenme, etiyoloji, tedavi
   
  Abstract
  Lithium has been commonly used for the treatment of several mood disorders particularly bipolar disorder in the last 60 years. Increased intake and decreased excretion of lithium are the main causes for the development of lithium intoxication. The influence of lithium intoxication on body is evaluated as two different groups; reversible or irreversible. Irreversible damage is usually related with the length of time passed as intoxicated. Acute lithium intoxication could occur when an overdose of lithium is received mistakenly or for the purpose of suicide. Patients may sometimes take an overdose of lithium for self-medication resulting in acute intoxication during chronic, while others could develop chronic lithium intoxication during a steady dose treatment due to a problem in excretion of drug. In such situations, it is crucial to be aware of risk factors, to recognize early clinical symptoms and to conduct a proper medical monitoring. In order to justify or exclude the diagnosis, quantitative evaluation of lithium in blood and toxicologic screening is necessary. Following the monitoring schedules strictly and urgent intervention in case of intoxication would definitely reduce mortality and sequela related with lithium intoxication. In this article, the etiology, frequency, definition, clinical features and treatment approaches to the lithium intoxication have been briefly reviewed.
  Keywords: lithium, intoxication, etiology, treatment
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]