Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(3):368-386  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 26 Nisan 2011 / April 26, 2011; doi: 10.5455/cap.20110317)

 
Kronobiyoloji ve Duygudurum Bozuklukları
  Chronobiology and Mood Disorders
   
  Yavuz Selvi, Lütfullah Beşiroğlu, Adem Aydın
   
  Özet
  Canlı organizmalarda biyolojik, fizyolojik, hormonal, davranışsal ve psikolojik yönü olan pek çok olay belirli bir ritme uygun şekilde oluşur. İnsanlarda uyku-uyanıklık döngüsü, vücut sıcaklığı, hormon düzeyleri, duygulanım ve bazı bilişsel işlevler sirkadyen ritim adı verilen günlük bir ritme sahiptirler. Sirkadyen ritimde meydana gelen ilerleme, gecikme veya bozulmaların psikiyatrik hastalıklarla ve özellikle de bipolar depresyon, major depresyon ve mevsimsel affektif bozukluklar gibi duygudurum bozuklukları ile güçlü bir bağlantısı vardır. Bazı duygudurum düzenleyicileri ile uyku yoksunluğu ve ışık tedavisi gibi uygulamalar etkilerini sirkadyen sistemde değişiklik yaparak göstermektedirler. Bu derlemede duygudurum bozuklukları ve sirkadyen ritim ilişkisi gözden geçirilerek sirkadyen ritim değişikliği yoluyla yapılan tedavi seçenekleri tanımlanmıştır.
  Anahtar Sözcükler: kronobiyoloji, biyolojik ritim, duygudurum bozukluğu, uyku
   
  Abstract
  Living organizms show cyclic rhythmicity in a variety of physiological, hormonal, behavioral, and psychological processes. Sleep-wake cycles, body temperature, hormone levels, mood and cognition display a circadian rhythm in humans. Delays, advances or desynchronizations of circadian rhythm are known to be strongly associated with mental illness especially mood disorders such as bipolar disorder, major depression and seasonal affective disorder. Furthermore, some of the mood stabilizers, sleep deprivation and light treatment are employed to treat mood disorders by shifting circadian rhythm. This paper reviews the relationship between mood disorders and circadian rhythm, and describes treatment options by altering circadian rhythm.
  Keywords: chronobiology, biological rhythm, mood disorders, sleep
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]