Yıl / Year: 2012    Cilt / Volume: 4     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Yeme Bağımlılığının Etyolojisi [Etiology of Food Addiction]
  Demet Güleç Öyekçin, Artuner Deveci
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):138-153
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 23 Ocak 2012 / January 23, 2012)
  Kişilik: Tanımı, Sınıflaması ve Değerlendirmesi [Personality: Description, Classsification and Evaluation]
  İbrahim Taymur, Mehmet Hakan Türkçapar
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):154-177
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 06 Şubat 2012 / February 06, 2012)
   
Palyatif Bakım ve Ölüm Kaygısı [Palliative Care and Death Anxiety]
  Figen İnci, Fatma Öz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):178-187
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 16 Şubat 2012 / February 16, 2012)
Perinatal Depresyon Tedavisinde Kişilerarası Terapi [Interpersonal Psychotherapy in the Treatment of Perinatal Depression]
  Gamze Ergil Altın
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):188-203
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 03 Mart 2012 / March 03, 2012)
   
Aile İçi Şiddet [Domestic Violence]
  Aslıhan Okan İbiloğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):204-222
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 18 Mart 2012 / March 18, 2012)
   
Bipolar Bozukluk ve Kanser [Bipolar Disorder and Cancer]
  Sermin Kesebir, Arzu Bayrak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):223-236
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 22 Mart 2012 / March 22, 2012)
   
Şizofrenide Serotoninin Rolü [Role of Serotonin in Schizophrenia]
  Ebru Öztepe Yavaşcı, Cengiz Akkaya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):237-259
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 02 Nisan 2012 / April 02, 2012)
   
Özerklik ve Ruh Sağlığına Etkisi [Autonomy and Its Effect on Mental Health]
  Ümit Morsünbül
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):260-278
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 22 Nisan 2012 / April 22, 2012)