Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):237-259; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 02 Nisan 2012 / April 02, 2012; doi: 10.5455/cap.20120415)

  Şizofrenide Serotoninin Rolü
Role of Serotonin in Schizophrenia
Ebru Öztepe Yavaşcı, Cengiz Akkaya
  Özet
  Nörokimyasal değişikliklerin şizofreni etiyolojisindeki rolü çok belirgindir. Bu nörokimyasal değişiklikler dört kimyasal iletici ile ilişkilendirilmiştir. Bunlar, dopaminerjik, serotonerjik, glutamaterjik ve noradrenerjik sistemlerdir. Günümüzde bozukluğun oluşumunun açıklanmasında en yaygın kabul gören düşünce olan dopamin hipotezine göre şizofreni, dopaminerjik işlevlerde bir artışla sonuçlanan dopamin iletim ve metabolizmasının denge bozukluğundan kaynaklanır. Atipik antipsikotikler olarak adlandırılan yeni ilaçların etki mekanizmaları şizofreni etiyolojisinde serotonerjik sistemin de rol oynadığını göstermiştir. Şizofrenide serotonin hipotezinde postsinaptik serotonin reseptörlerindeki duyarlılık artışının şizofreninin bir kısım belirtilerinden sorumlu olduğunu ileri sürülmüştür. Bu duyarlılık artışı muhtemelen merkezi serotonin işlevindeki azalmayla ilişkilidir. Her bir nörotransmitter sistemdeki olası bozuklukların birbirlerinden bağımsız olmadıkları, iki sistem arasındaki dinamik etkileşimlerle ilişkili olarak düşünülmektedir.
  Anahtar Sözcükler: Şizofreni, serotonin, serotonerjik ajanlar
   
  Abstract
  Neurochemical changes in neurotransmitter systems are the most common factors emphasized in the etiology of schizophrenia. The neurotransmitter systems involved are dopaminergic, serotonergic, glutamatergic and noradrenergic systems. According to dopamine hypothesis, schizophrenia is caused by inbalance in dopamine transmission and metabolisn which resulted in elevated dopaminergic functioning. However, the mechanism of actions of novel atypical antipsychotics support the role of serotonergic system in the etiology of schizophrenia. Serotonin hypothesis in schizophrenia suggests that increased sensitivity in postsynaptic serotonin receptors is responsible from several symptoms of schizophrenia. This sensitivity increase possibly depends on decrease in central serotonergic function. A possible dynamic interaction between these two systems has been proposed.
  Keywords: Schizophrenia, serotonin, serotonergic agents
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]