Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):178-187; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 16 Şubat 2012 / February 16, 2012; doi: 10.5455/cap.20120411)

  Palyatif Bakım ve Ölüm Kaygısı
Palliative Care and Death Anxiety
Figen İnci, Fatma Öz
  Özet
  Palyatif bakım, tedavi seçeneklerinin azalması, prognozun giderek kötüleşmesi, ağrı ve diğer belirtilerin kontrolünün yetersiz kalması ve gerekli teknik desteğin sağlanamaması nedeniyle çoklu sorunları beraberinde getirmektedir. Palyatif bakımın karmaşık yapısı, yaşamın son dönemindeki hastanın kaliteli bakımının nasıl sağlanabileceği konusunda sıkıntı yaratmaktadır. Ölmekte olan hastaya bakım vermek duygusal olarak acı veren, üzüntülü bir deneyimdir. Ölen hastaya bakım verirken hemşire korku, üzüntü, düş kırıklığı, anksiyete gibi duygular hissedebilir. Hemşirenin kendi ölüm kaygısı fazla ise bu durum ölmekte olan hasta ile birlikte olmakta isteksizlik yaratabilir. Palyatif bakımda hemşireden, hastanın ailesine destek olması, psikososyal açıdan iyilik hallerini sürdürmelerine yardım etmesi beklenir. Bu beklentinin karşılanabilmesi için, hemşirenin nitelikli bir eğitim ile yaşam sonu bakıma hazır-lanması, yeterli kişilerarası iletişim becerilerine ve baş etme stratejilerine sahip olması gerekir.
  Anahtar Sözcükler: Ölüm kaygısı, palyatif bakım, hemşirelik
   
  Abstract
  Diminishing treatment alternatives, losing hope for a possible recovery, insufficient control of pain and inability to provide the necessary technical support lead palliative care to bring multiple problems with itself. Along with technical and professional challenges, palliative care can put a humanitarian strain on the nurse. Caring for a dying patient is a worrisome experience which causes spiritual pain. An increase in nurses’ death anxiety may cause unwillingness to be together with a dying patient. In terms of the end of life, it is expected that the nurse stands by patient’s family to help them in sustaining their psychosocial wellness. In order to meet this expectation, nurses should get a qualitative training for end of life care along with good interpersonal communication skills and coping strategies.
  Keywords: Death anxiety, palliative care, nursing
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]