Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):204-222; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 18 Mart 2012 / March 18, 2012; doi: 10.5455/cap.20120413)

  Aile İçi Şiddet
Domestic Violence
Aslıhan Okan İbiloğlu
  Özet
  Aile içi şiddet, hem kentsel hem de kırsal alanlarda birçok kadının hayatını etkileyen bir problemdir. Aile içi şiddet, depresyon ve travma sonrası stres bozukluğu gibi ruh sağlığı sorunlarına neden olabilir. Şiddete uğramış kadınların çocukları da aile içi şiddetten etkilenir. Eşler arasında şiddetin olduğu ailelerde büyüyen çocuklar, daha sonraki yaşamlarında şiddet uygulayıcısı olma ya da şiddete maruz kalma ile ilişkili olabilecek, bir dizi ruhsal ve davranışsal problemler yaşayabilirler. Kamuoyunda ruh sağlığı alanının, kadın ve çocuğa karşı uygulanan şiddete karşı çözüm üretmek ve istismar ile ilişkili ruh sağlığı sorunlarının azaltılması üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bu yazıda, çoğunluğu eşleri ya da ebeveynleri tarafından şiddete uğrayan kadın ve çocuklar, aile içi şiddet kurbanları üzerinde durulmuş ve aile içi şiddet döngüsü ve nedenleri incelenmiştir.
  Anahtar Sözcükler: Şiddet, aile içi şiddet, sonuçları, şiddet döngüsü
   
  Abstract
  Domestic violence is a problem that affects the lives of many women both in urban and rural areas. Depression and post-traumatic stress disorder are the most prevalent mental health problems related with domestic violence. Children of battered women are also affected from the domestic violence. Children who grow up in families with intimate partner violence may suffer from a range of behavioral and emotional disturbances that can be associated with the perpetration or experiencing of violence later in life. The mental health care sector can have a significant impact on publicizing and addressing violence against women and children and on reducing the mental health problems related to abuse. This review focuses on domestic violence victims, most of whom are women and children victimized by their spouses or parents, along with the causes and cycle of domestic violence.
  Keywords: Violence, domestic violence, consequences, cycle of violence
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]