Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(2):260-278; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 22 Nisan 2012 / April 22, 2012; doi: 10.5455/cap.201204166)

  Özerklik ve Ruh Sağlığına Etkisi
Autonomy and Its Effect on Mental Health
Ümit Morsünbül
  Özet
  Ergenlik döneminde özerklik, ergenlerin ruh sağlığını etkileyen en önemli değişkenlerden biridir. Özerklik hakkında pek çok çalışma yapılmasına karşın özerklikle ilgili ortak bir tanımlama bulunmamaktadır. Özerklikle ilgili iki yaklaşımın literatüre büyük etkisinin olduğu görülmektedir. Bunlar kültürel psikoloji ile psikoanalitik yaklaşımın özerkliğe ilişkin açıklamaları (bağımsızlık olarak özerklik) ve Kendini Belirleme Kuramının (kendilik onayı olarak özerklik) özerklikle ilgili açıklamalarıdır. Bu çalışmada, özerklikle ilgili temel yaklaşımlar ve özerklikle ruh sağlığı arasındaki ilişkiler gözden geçirilmeye çalışılmıştır.
  Anahtar Sözcükler: Özerklik, ruh sağlığı
   
  Abstract
  Autonomy is one of the most important variable that influences adolescent’s mental health. Though there have been many studies conducted on autonomy, there is no commonly accepted definition for it. Two approaches concerning autonomy have a dominant effect on studies. These are explanations of cultural psychology and psychoanalytic approach (autonomy as independent) and explanation of Self Determination Theory (autonomy as self endorsed functioning) about autonomy. This study aims to review main approaches related to autonomy and relations between autonomy and mental health.
  Keywords: Autonomy, mental health
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]