Yıl / Year: 2014    Cilt / Volume: 6     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Demansta Bilişsel Aktiviteyi Artırıcı Psikososyal Uygulamalar [Psychosocial Practices that Enhance Cognitive Activity in Dementia]
  Neslihan Lök, Kadriye Buldukoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):210-216
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Ağustos 2013 / August 29, 2013)
  Şizofreninin Etyopatogenezinde Katekol-O-Metiltransferaz (COMT) Geninin Rolü [The Role of Catechol-O-Methyltransferase (COMT) Gene in the Etiopathogenesis of Schizophrenia]
  Ceren Acar, Şükrü Kartalcı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):217-226
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 25 Ekim 2013 / October 25, 2013)
   
  Ruhsal Bozukluklarda Bilgilendirilmiş Onam ve Onam Verme Kapasitesi [Informed Consent and Capacity to Give Consent in Mental Disorders]
  Zeynep Maçkalı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):227-242
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 03 Kasım 2013 / November 03, 2013)
   
  Alkol ve Madde Bağımlılığında Remisyon ve Depreşme [Remission and Relapse in Alcohol and Substance Addiction]
  Alkin Yılmaz, Yeşim Can, Müge Bozkurt, Cüneyt Evren
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):243-256
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 14 Kasım 2013 / November 14, 2013)
   
  Kanser Hastalarında Bilişsel Davranışçı Terapi - Cognitive Behavioral Therapy in Cancer Patients
  Cem Soylu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):257-270
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 02 Ocak 2014 / January 02, 2014)
   
Narkolepsinin Fizyopatolojisi, Klinik Görünümü ve Tedavi Yaklaşımları [Pathophysiology, Clinical, and Therapeutic Aspects of Narcolepsy]
  Pınar Güzel Özdemir, Yavuz Selvi, Tezay Çakın Güleç, Mustafa Güleç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):271-283
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 15 Ocak 2014 / January 15, 2014)
   
  Sigara Bağımlılığının Genetiği [Genetics of Smoking Addiction]
  Kamuran Karakülah, Cem Şengül, Ceyhan Balcı Şengül
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):284-293
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 16 Ocak 2014 / January 14, 2014)
   
  Yaşlılarda İntihar Davranışı [Suicidal Behavior in Elderly]
  Murat Aslan, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):294-309
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 02 Ocak 2014 / January 02, 2014)