Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):210-216; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 29 Ağustos 2013 /  August 29, 2013; doi:10.5455/cap.20130704021035 )

Demansta Bilişsel Aktiviteyi Artırıcı Psikososyal Uygulamalar
Psychosocial Practices that Enhance Cognitive Activity in Dementia
Neslihan Lök, Kadriye Buldukoğlu
  Özet
  Demanslı bireylerin günlük yaşamlarını daha kaliteli sürdürebilmeleri için bilişsel yönden güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle demansta bilişsel aktiviteyi artırıcı psikososyal uygulamalara gereksinim vardır. Demansta bilişsel aktiviteyi artırıcı müdahaleler ilaçla tedaviye yardımcı olarak kullanılmaktadır. Bu müdahaleler; davranış, duygu, algı ve uyarım odaklı yaklaşımlar olarak dört grupta sınıflandırılabilir. Demansta bilişsel aktiviteyi artırıcı bu müdahale ve uygulamaların yaygınlaştırılması ve yaşlı grup için en uygun olan yöntem seçilerek uygulanması gerekmektedir. Bilişsel aktiviteyi artırıcı tüm psikososyal uygulamaları pskiyatrist, uzman psikiyatri hemşiresi, psikolog, sosyal hizmet uzmanları, uğraşı terapistleri tarafından ilgili terapinin eğitimini almak koşulu ile verebilir.
Anahtar Sözcükler: Demans,bilişsel aktivite, psikososyal uygulamalar.
   
Abstract
  Cognitive aspects of individuals with dementia are needed to be strengthened in order to maintain their quality of life. Thus there is a need for psychosocial practices to enhance cognitive activity in dementia. Cognition enhancer interventions are used as an aid to pharmacological treatment. These interventions could be classified into four groups as behavior, emotion, perception and stimulation-oriented approaches. Interventions and practices including such cognitive enhancer activities should be generalized, and medical staff should select the most appropriate method for elder people to apply. All psychosocial practices that enhance cognitive activity could be practiced by any educated medical staff including psychiatrists, psychiatric nurse specialists, psychologists, social workers or occupational therapists.
  Keywords: Dementia, cognitive activity, psychosocial practices.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]