Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):243-256; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 14 Kasım 2013 / November 14, 2013; doi:10.5455/cap.20131114113549

Alkol ve Madde Bağımlılığında Remisyon ve Depreşme
Remission and Relapse in Alcohol and Substance Addiction
Alkin Yılmaz, Yeşim Can, Müge Bozkurt, Cüneyt Evren
  Özet
  Alkol ve madde bağımlılığı kronik bir hastalık olup alkol madde bağımlılığı geliştikten sonra yaşam boyunca devam etmektedir. Bu yüzden doğal gidişi remisyon ve depreşmeler belirler. Alkol madde bağımlılarında zaman zaman remisyon dönemleri arkasından depreşme dönemleri ortaya çıkabilmekte ve bu depreşme dönemleri de kişileri alkol maddenin tüm olumsuz etkileri ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Depreşme riskini belirleyen günümüze kadar pek çok faktörden söz edilmiştir. Bu faktörler bireysel, durumsal olabildiği gibi fizyolojik temelleri de olan faktörlerdir. Bunların birbirleri ile karşılıklı etkileşimi depreşme açısından oldukça önemlidir. Depreşme bağımlılık gelişmiş kişilerin tekrar alkol madde kullanmaya başlamalarını önlemek için üzerinde oldukça fazla çalışılmış bir alandır. Bağımlı hastaların remisyon dönemlerinde yaşadıkları zorlukların veya tekrarlayan depreşme süreçlerinin ayrıntılı olarak tanımlanabilmesi alkol madde bağımlılığında tedavi stratejilerinin belirlenmesi ve sonraki depreşme süreçlerinin önlenmesi konusunda bağımlılık alanında çalışan klinisyenlere yol gösterici olacaktır.
Anahtar Sözcükler: Alkol ve madde bağımlılığı, remisyon, depreşme.
   
Abstract
  Alcohol and substance addiction is a chronic disease and continues throughout individual’s life once after addiction develops. Therefore its natural course is characterized by remissions and relapses. In addiction, relapse periods can be followed by remission periods and individuals encounter with negative effects of alcohol and substances in these relapse periods. Many factors have been defined to determine the risk of relapse up to the date. These factors can be situational or personal and they also have physiological bases. Interaction of these factors with each other is critical in terms of relapse. Relapse is a quite well studied area in the literature, in order to prevent the individuals from restarting alcohol and substance use again. Defining the challenges of addicted patients in remission periods and recurrent periods of relapse in detail will guide clinicians to determine treatment strategies in addiction and to prevent subsequent relapse periods.
  Keywords: Alcohol and substance addiction, remission, relapse.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]