Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(3):257-270; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 02 Ocak 2014 / January 02, 2014; doi:10.5455/cap.20131231033203

Kanser Hastalarında Bilişsel Davranışçı Terapi
Cognitive Behavioral Therapy in Cancer Patients
Cem Soylu
  Özet
  Bilişsel davranışçı terapi kanser hastalarında uygulanan yapılandırılmış ama esnek psikososyal müdahalelerden biridir. Bilişsel davranışçı terapinin psikolojik morbiditeyi azaltmada olumlu etkilerinin olduğu ve kanserli hastaların yaşam kalitesini artırdığı yapılan birçok çalışmada belirtilmiştir. Bu makalede kanser hastaları için uyarlanmış bilişsel davranışçı terapinin içeriği, teknikleri ve kanser hastalarında görülen yaygın psikiyatrik bozukluklarda etkinliği gözden geçirilmiştir. Makalenin, ülkemizde özellikle hekim ve hemşireler tarafından psikolojik sıkıntıların erken tanınmasını ve hastaların ilgili terapistlere yönlendirilmesine bu sayede kanserli hastaların yaşam kalitesinin yükselmesine ve kendilerini daha iyi hissetmelerine olumlu katkıda bulunması amaçlanmıştır.
Anahtar Sözcükler: Bilişsel davranışçı terapi, psikoonkoloji, kanser.
   
Abstract
  Cognitive behavioral therapy is one of the structured but flexible psychosocial interventions that could be applied to patients with cancer. In many studies the positive effects of cognitive behavioral therapy in reducing psychological morbidity and improving the quality of life of cancer patients have been shown. In this article, the contents and techniques of adapted cognitive behavioral therapy for patients with cancer and its effectiveness in commonly seen psychiatric disorders have been reviewed. The aim of this article is to contribute positively to physicians and nurses in Turkey for early detection of psychological distress and referral to the therapist that would clearly increase the quality of life of cancer patients.
  Keywords: Cognitive behavioral therapy, psycho-oncology, cancer.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]