Yıl / Year: 2014    Cilt / Volume: 6     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Pediatrik Bipolar Bozukluk Tedavisi [Treatment of Pediatric Bipolar Disorder]
  Ayten Erdoğan, Sema Kurban, Özhan Yalçın
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):92-106
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Ağustos 2013 / August 01, 2013)
  Elektrokonvulzif Tedavi Üzerine Güncel Bir Gözden Geçirme [Electroconvulsive Therapy:A Current Review]
  Gökben Hızlı Sayar, Eylem Özten, Gül Eryılmaz, Işıl Göğçegöz, Mehmet Emin Ceylan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):107-125
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Ağustos 2013 / August 29, 2013)
   
  İçgörüsü Az Olan Obsesif-Kompulsif Bozukluk [Obsessive-Compulsive Disorder with Poor Insight]
  Serkut Bulut, Nurhan Fıstıkcı, Volkan Topçuoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):126-141
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Ağustos 2013 / August 29, 2013)
   
  Aile Kavramına Kuramsal Bir Bakış [A Theoretical Perspective of Family Concept]
  Saliha Hallaç, Fatma Öz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):142-153
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Ağustos 2013 / August 29, 2013)
   
  Kanser Tanısı Alan Hastalarda Umut [Hope in Patients with Cancer]
  Selma Turan Kavradım, Zeynep Canlı Özer
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):154-164
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Eylül 2013 / September 01, 2013)
   
  İnfertilitenin Psikiyatrik Yönü [Psychiatric Aspects of Infertility]
  Hacer Sezgin, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):165-185
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 01 Eylül 2013 / September 01, 2013)
  Kanser Hastalarında Depresyon [Depression in Cancer Patients]
  Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):186-198
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 09 Ekim 2013 / October 09, 2013)
   
  Türkiye'de Bipolar Bozukluk [Bipolar Disorder in Turkey]
  Bülent Kadri Gültekin, Sermin Kesebir, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):199-209
  [Özet-Abstract]  [PDF(Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 03 Ekim 2013 / October 03, 2013)