Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2014; 6(2):186-198; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 09 Ekim 2013 /  October 09, 2013; doi:10.5455/cap.20131009062433)

Kanser Hastalarında Depresyon
Depression in Cancer Patients
Beyhan Bag
Özet
  Onkoloji hastalarında en sık görülen psikiyatrik bozukluklardan biri olan depresyonun hastalığın seyrine ve hastanın yaşam kalitesine olumsuz etkilerinin olduğu araştırmalarla belirlenmiştir. Bu saptamalara karşın tedavi ve bakımda bu etken yeterince göz önünde bulundurulmamaktadır. Psiko-onkoloji son yıllarda göstermiş olduğu gelişimiyle birlikte hastaların tıbbi tedavinin yanı sıra ve hastanın psikososyal yönden desteklenmesi ve gerektiğinde psikiyatrik tedavi ve bakım alması arasında önemli bir bağ kurulmuştur. Kurulan bu bağla birlikte tedavi ve bakımın önemli koşulu olan biyo-psiko-sosyal modelin kanser hastalarında uygulanması amaçlanmıştır. Bu hedefe ulaşılabilmesi için tüm sağlık personelinin kanser hastalarında bulunması olası olan psikiyatrik hastalıklara karşı duyarlı olması gerekmektedir. Bu duyarlılığı artırmada sağlık personeline yönelik onkolojik hastalarda en çok görülen depresyonla ilgili hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi başlangıcı oluşturabilir.
Anahtar Sözcükler: Kanser, depresyon, psiko-onkoloji
   
Abstract
  Researches in the field revealed that depression is one of the most common psychiatric disorder in cancer patients which negatively affects cancer treatment and the patient`s quality of life. However treatment and care of this factor has not been sufficiently considered yet. With the development of psycho-oncology, an important link between the cancer patient`s treatment and psycho-social support for the patient and psychiatric treatment and care for the if it is needed has been established. With this connection, use of bio-psycho-social-model in cancer patient to improve their care has been proposed. To achieve this goal, medical staff is expected to realize patients’ psychosocial need and the presence of any psychiatric disorders. For the medical staff working in oncology services, in-service training should be organized to increase the awareness about depression in the cancer patients.
  Keywords: Cancer, depression, psycho-oncology.
    
Full Text /Tam Metin  [PDF]