Yıl / Year: 2011    Cilt / Volume: 3     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Sağlık Çalışanlarının Ruhsal Hastalıklara Yönelik Tutumları: Son 10 Yılda Türkiye'de Yapılan Çalışmalar [Attitudes of Health Professionals towards Mental Disorders: Studies in Turkey during the Last Decade]
  Burcu Arkan, Kerime Bademli, Zekiye Çetinkaya Duman
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):214-231
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 04 Şubat 2011 / February 04, 2011)
  Çocuk ve Ergenlerde Atipik Antipsikotik İlaçların Metabolik ve Endokrin Yan Etkileri [Metabolic and Endocrine Side Effects of Atypical Antipsychotic Drugs in Children and Adolescents]
  Gonca Gül Çelik, Ayşegül Tahiroğlu, Ayşe Avcı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):232-250
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 14 Şubat 2011 / February 14, 2011)
   
  Şizofreninin Bakım Verenlere Yükü [The Burden of Schizophrenia on Caregivers]
  Hülya Arslantaş, Filiz Adana
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):251-277
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 25 Şubat 2011 / February 25, 2011)
   
  Çocukluk Çağı Başlangıçlı Obsesif Kompulsif Bozukluk [Childhood-Onset Obsessive Compulsive Disorder]
  Dursun Karaman, İbrahim Durukan, Murat Erdem
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):278-295
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Mart 2011 / March 10, 2011)
   
  Mikrokimerizm Psikiyatri Araştırmalarında Kendine Yer Bulabilir mi? [Can Microchimerism Find Itself a Place in Psychiatric Research?]
  Bülent Demirbek, Erdal Yurt
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):296-308
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 14 Mart 2011 / March 14, 2011)
   
  Atipik Antipsikotiklere Bağlı Kilo Artışının Önlenmesinde Metformin Kullanımı [Metformin for the Prevention of Weight Gain due to Atypical Antipsychotics]
  Erdem Önder Sönmez, Nazmiye Kaya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):309-320
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 21 Mart 2011 / March 21, 2011)
   
  Bağlanma ve Psikopatoloji  [Attachment and Psychopathology]
  Sermin Kesebir, Semine Özdoğan Kavzoğlu, Mehmet Fatih Üstündağ
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):321-342
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 04 Nisan 2011 / April 04, 2011)
   
  Kanser ve Psikiyatrik Bozukluklar [Cancer and Psychiatric Disorders]
  Gülcan Güleç, Alev Büyükkınacı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):343-367
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Nisan 2011 / April 10, 2011)