Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):309-320  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 21 Mart 2011 / March 21, 2011)

 
  Atipik Antipsikotiklere Bağlı Kilo Artışının Önlenmesinde Metformin Kullanımı
  Metformin for the Prevention of Weight Gain due to Atypical Antipsychotics
   
  Erdem Önder Sönmez, Nazmiye Kaya
   
  Özet
  Aşırı kilo artışı, hiperglisemi, tip 2 diyabet ve hiperlipidemi ikinci kuşak atipik antipsikotik ilaçlarla tedavi sonucu ortaya çıkan önemli klinik yan etkilerdir. Bu ilaçların iştahı uyararak ve insülin direncini artırarak kilo artışına neden oldukları ileri sürülmektedir. Amantadin, nizatidin, ranitidin, famotidin, topiramat, reboksetin ve metforminin atipik antipsikotik ilaçlara bağlı kilo artışını önlemede kullanılmış ve etkili olduğu bildirilen ilaçlardan bazılarıdır. Antidiyabetik bir ajan olan metformin, insülin direncini düzeltmesi ve kilo artışını azaltması nedeniyle özellikle dikkati çekmektedir. Bu çalışmada atipik antipsikotiklerin kilo artışının kontrolünde metforminin etkisini araştıran çalışmalar değerlendirilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: atipik antipsikotik ilaçlar, metformin, kilo artışı
   
  Abstract
  Excessive weight gain, hyperglycemia, type 2 diabetes and hyperlipidemia are significant clinical adverse effects that appear as a result of the treatment with second generation atypical antipsychotic drugs. These drugs possibly cause weight gain by stimulating appetite and increasing insulin resistance. Amantadine, nizatidine, ranitidine, famotidine, topiramate, reboxetine and metformin are notified as the effective drugs which were used in order to prevent the weight gain due to atypical antipsychotic drugs. As an antidiabetic agent, metformin draws attention due to reducing weight gain and correcting insulin resistance. The aim of this paper was to evaluate studies searching fort he effect of metformin on weight-gain due to atypical antipsychotics.
  Keywords: atypical antipsychotic drugs, metformin, weight gain
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]