Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(2):343-367  (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 10 Nisan 2011 / April 10, 2011)

 
  Kanser ve Psikiyatrik Bozukluklar
  Cancer and Psychiatric Disorders
   
  Gülcan Güleç, Alev Büyükkınacı
   
  Özet
  Ölüm, ağrı ve acı çekme ile eş anlamlı olarak düşünülen kanser, hastanın zorlu bir başa çıkma dönemi geçirmesine neden olan ve acilen müdahale etmeyi gerektiren bir kriz durumu yaratır. Yapılan çalışmalar, kanser hastaları arasında psikiyatrik hastalık sıklıkğının oldukça yaygın olduğunu bildirmiştir. Kanser hastalarının büyük bir kısmında psikiyatrik bozukluklar, hastalığa ya da kanser tedavisine tepki olarak ortaya çıkarken, %10’unda kişilik bozukluğu ya da anksiyete bozukluğu gibi kanser tanısı öncesinde varolan psikiyatrik bozuklukların alevlenmesi söz konusudur. Kanser sürecinde görülen psikiyatrik bozukluklar tedavi edilebilir ve bu yolla morbidite ve mortaliteyi azaltabilir olsa da, ruhsal bozuklukların çoğu zaman tanınmadığı ve tedavi edilmediği bildirilmektedir. Bu makalede kanser hastalarında görülen psikiyatrik bozukluk ve belirtilerin tanı ve tedavisine yönelik bilgiler gözden geçirilmiştir.
  Anahtar Sözcükler: kanser, psikiyatrik bozukluk, tanı, tedavi
   
  Abstract
  Cancer diagnosis which is used as synonym of “death”, “pain” and “sorrow” leads to a hard-coping period in these patients which requires a rapid intervention. Studies conducted in cancer patients regarding prevalance of psychiatric illnesses reported rates ranging from 9 % to 60%. In many cancer patients, psychiatric disorders can be seen as a reaction to disease or cancer tratment, while in ten precent of cases it can be seen as an aggrevation of premorbid personality disorders or anxiety disorders. Although psychiatric disorders in cancer patients can be treated and by this way, morbidity and mortality of these disorders can be prevented, these disorders are underdiagnosed and not properly treated in many patients. In this article, we briefly reviewed literature about psychiatric disorders and symptoms in cancer patients, their diagnosis and treatment suggestions.
  Keywords: cancer, psychiatric disorders, diagnosis, treatment
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]