Yıl / Year: 2023    Cilt / Volume: 15     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  REVIEW / DERLEME
1 Identification with Game Characters: Theoretical Explanations, Predictors, and Psychological Outcomes [Oyun Karakteriyle Özdeşleşme: Teorik Açıklamaları, Öncülleri ve Psikolojik Çıktıları]
Özlem İskender
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):203-219
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
2 A Play Therapy Model Focusing on Parent Training: Child-Parent Relationship Therapy [Ebeveyn Eğitimine Odaklanan Bir Oyun Terapisi Modeli: Çocuk-Ebeveyn İlişki Terapisi]
  Gülçin Güler Öztekin, Başaran Gençdoğan
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):220-229
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
3 Environmental Ethics and Mental Health during COVID-19 [COVID-19 Sürecinde Çevre Etiği ve Ruh Sağlığı]
  Serhat Düzenci, Bahanur Malak Akgün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):230-239   
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
4 Comparison of Cognitive Behavioral Therapy and Cognitive Behavioral Group Therapy in the Treatment of Avoidant Personality Disorder [Çekingen Kişilik Bozukluğunun Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Bilişsel Davranışçı Grup Terapisinin Karşılaştırılması]
  Esra Amet, Tuğba Hüseyin Muhtar, Fatma Nur Özçelik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):240-250
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
5 Pregorexia: Eating Disorder in Pregnancy [Pregoreksiya: Gebelikte Yeme Bozukluğu]
Meltem Puşuroğlu, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):251-256
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
6 Risk Factors in Depression and Anxiety Disorders from the Framework of Developmental Psychopathology [Gelişimsel Psikopatoloji Çerçevesinden Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarında Risk Faktörleri]
  Ceren Gökdağ, Rukiye Kızıltepe
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):257-274
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
7 Remembering in the Digital World: Autobiographical Memory in Social Media [Dijital Dünyada Hatırlamak: Sosyal Medyada Otobiyografik Bellek]
  Aylin Özdeş, Ferhat Karaman
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):275-286
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
8 Role of the Psychiatric Nurse in Improving the Psychosocial Health of Families After Suicide [İntihar Sonrası Ailelerin Psikososyal Sağlık Durumunu İyileştirmede Psikiyatri Hemşiresinin Rolü]
  Zahide Gül Yazgı Demir, Mualla Yılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):287-295
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
9 Investigation of the Causes for Negative Attitudes towards Women Incompatible with Gender Stereotypes within the Context of Social Identity Theory [Toplumsal Cinsiyet Kalıp Yargılarıyla Uyumsuz Kadınlara Karşı Olumsuz Tutumların Nedenlerinin Sosyal Kimlik Kuramı Kapsamında İncelenmesi]
  Ezgi Kaşdarma
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):296-306
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
10 Transdiagnostic Approach and Obsessive Compulsive Disorder [Tanılar Üstü Yaklaşım ve Obsesif Kompulsif Bozukluk]
  Emre Özdemir, Bikem Hacıömeroğlu
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):307-322
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
11 Impact of Parental Representations and Related Parenting Behavior on Children [Ebeveynlerin Çocuğa Yönelik Temsillerinin ve İlgili Ebeveyn Davranışlarının Çocuğa Etkileri]
  Cansu Öztürk, Halime Şenay Güzel
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):323-332
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
12 On Language Cognition Relations and Evolution of Language [Dil Biliş İlişkileri ve Dilin Evrimi Üzerine]
Fatma Ebru Köse
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):333-347
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
13 Relationship of Cryptocurrencies with Gambling and Addiction [Kripto Paraların Kumar ve Bağımlılık ile İlişkisi]
  Erman Şentürk, Behçet Coşar, Zehra Arıkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):348-355
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
14 A Review on Interventions for Forgiveness [Affetmeye Yönelik Müdahalelere İlişkin Bir Derleme]
  Ayşegül Sayan Karahan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):356-369
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
15 Analysis of Studies about Academic Anxiety: A Thematic Review [Akademik Kaygı Üzerine Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Tematik İnceleme]
  Kenan Bülbül, Hatice Odacı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(2):370-384
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]