Yıl / Year: 2023    Cilt / Volume: 15     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  REVIEW / DERLEME
1 School Refusal and Cognitive Behavioral Therapy: A Review [Okul Reddi ve Bilişsel Davranışçı Terapi: Bir Gözden Geçirme]
Beyza Şanal Güngör, Nilüfer Koçtürk
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):1-11
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
2 Transdiagnostic Cognitive Behavioral Psychotherapy: Unified Protocol as an Example [Ötetanısal (Transdiyagnostik) Bilişsel Davranışçı Psikoterapi: Bütünleşik Protokol Örneği]
  Sedat Batmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):12-28
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
3 Factors Affecting Online Infidelity: A Review [Çevrimiçi Aldatmayı Etkileyen Faktörler: Bir Gözden Geçirme]
  Mücahit Mustafa Kaya, Mehmet Şakiroğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):29-37   
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
4 Evaluation of Stigma of Mental Illnesses: A Review [Ruhsal Hastalıklara Yönelik Damgalamanın Değerlendirilmesi: Gözden Geçirme]
  Fatih Ordu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):38-49
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
5 Mental Health of Migrants in the Covid-19 Pandemic: A Systematic Review [Covid-19 Pandemisinde Göçmenlerin Ruh Sağlığı: Sistematik Derleme]
Tuğçe Uçgun, Ebru Akgün Çıtak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):50-61
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
6 Effects of Forest Bath (Shinrin-Yoku) and Forest Therapy (Shinrin-Ryoho) on Women's Health [Kadın Sağlığında Orman Banyosu (Shinrin-Yoku) ve Orman Terapisinin (Shinrin -Ryoho) Etkileri]
  Ayça Balmumcu, Gülfer Doğan Pekince
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):62-69
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
7 Sleep Disorders during Adolescence [Ergenlik Döneminde Uyku Bozuklukları]
  Serkan Yazıcı, Bedriye Öncü
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):70-82
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
8 Skin Cancer-Related Health Behavior Interventions in the Context of the Health Belief Mode [Sağlık İnanç Modeli Bağlamında Cilt Kanseri ile İlişkili Sağlık Davranışı Müdahaleleri]
  Burak Ahmet Çelik, Volkan Koç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):83-102
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
9 Psychosocial Support Programs and Telepsychiatry Services Implemented in the World and Türkiye during the Pandemic [Pandemide Dünyada ve Türkiye’de Uygulanan Psikososyal Destek Programları ve Telepsikiyatri Hizmetleri]
  Zeynep Yüce, Nuray Şimşek
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):103-111
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
10 Psychological Resilience in Children and Adolescents: The Power of Self-Recovery [Çocuklar ve Ergenlerde Psikolojik Sağlamlık: Kendini Toparlama Gücü]
  Kudret Yavuz
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):112-131
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
11 Epigenetic Effects of Social Stress and Epigenetic Inheritance [Sosyal Stresin Epigenetik Etkileri ve Epigenetik Kalıtım]
  Halime Sena Ekmekci, Sümeyye Muftareviç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):132-145
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
12 Emotion-Focused Couple Therapy: A Review of Theory and Practice [Duygu Odaklı Çift Terapisi: Teori ve Uygulamaya Yönelik Bir Derleme]
Alperen Şenol, Fatmagül Gürbüz, Meliha Tuzgöl Dost
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):146-160
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
13 Effect of Sex Reassignment Surgery on Satisfaction and Quality of Life: A Systematic Review [Cinsiyet Değiştirme Ameliyatının Memnuniyet ve Yaşam Kalitesine Etkisi: Sistematik Gözden Geçirme]
  Özge Sıla Başpınar, Cennet Şafak Öztürk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):161-174
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
14 Effectiveness of Cognitive–Behavioral Family Therapy: A Systematic Review of Randomized Controlled Trials [Bilişsel-Davranışçı Aile Terapisinin Etkililiği: Randomize Kontrollü Çalışmaların Sistematik Bir İncelemesi]
  Belemir Şule Samar, Koray Akkuş, Bahtım Kütük
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):175-188
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
15 Comparative Examination of ICD-11 and DSM-5 Alternative Model in Personality Disorders [Kişilik Bozukluklarında ICD-11 ve DSM-5 Alternatif Modelin Karşılaştırmalı İncelenmesi]
  Türkmen Töre
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2023; 15(1):189-202
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]