Yıl / Year: 2013    Cilt / Volume: 5     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Transkranial Manyetik Stimülasyonun Psikiyatride Tanısal Amaçlı Kullanımı [Diagnostic Use of Transcranial Magnetic Stimulation in Psychiatry]
  Abdullah Bolu, Murat Erdem, Taner Öznur
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):378-387
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 22 Ekim 2013 / October 22, 2013)
  Şiddet ve Agresyonun Nörobiyolojik, Psikososyal ve Çevresel Nedenleri [Neurobiological, Psychosocial and Environmental Causes of Violence and Aggression]
  Özhan Yalçın, Ayten Erdoğan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):388-419
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 26 Aralık 2013 / December 26, 2013)
   
  Anne-Baba ile Okul Öncesi Çocuk Arasındaki İlişki [Relationship Between Parents and Preschool Children]
  Nilgün Öngider
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):420-440
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 27 Aralık 2013 / December 27, 2013)
   
  Travma Sonrası Stres Bozukluğunda Uyku [Sleep in Post-traumatic Stress Disorder]
  Bülent Devrim Akçay, Fuat Özgen, Murat Erdem, Adem Balıkcı, Taner Öznur
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):441-460
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 27 Aralık 2013 / December 03, 2013)
   
  Şizofreni Hastalarının Bakım Verenleri [Caregivers of Schizophrenia Patients]
  Kerime Bademli, Zekiye Çetinkaya Duman
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):461-478
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 29 Aralık 2013 / December 29, 2013)
   
  Tıbben Açıklanamayan Belirtilerin Psikiyatrik Yönü [Psychiatric Aspects of Medically Unexplained Symptoms]
  Gökhan Kandemir, İsmail Ak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):479-506
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 30 Aralık 2013 / December 30, 2013)
   
  Aleksitimi Kavramı [The Concept of Alexithymia]
  Miray Şaşıoğlu, Çağla Gülol, Ahmet Tosun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):507-527
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 30 Aralık 2013 / December 30, 2013)
  Psikostimülan İlaçların Gelişen Beyin Üzerindeki Etkileri [Effects of Psychostimulant Drugs on Developing Brain]
  İbrahim Durukan, Murat Erdem, Koray Kara, Dursun Karaman
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(4):528-539
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 31 Aralık 2013 / December 31, 2013)