Yıl / Year: 2013    Cilt / Volume: 5     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Şizofrenide Madde Kullanım Bozuklukları Eş Tanısı [Substance Use Disorder Comorbidity in Schizophrenia]
  Hatice İmer Aras
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):260-275
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 11 Ağustos 2013 / August 11, 2013)
  Atipik Depresyon [Atypical Depression]
  Ahmet Koyuncu, Zerrin Binbay, Erhan Ertekin, Selim Sağır
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):276-289
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 12 Ağustos 2013 / August 12, 2013)
   
  Bipolar Bozukluk Tip I ile Tip II'nin Depresyon Atakları Arasındaki Farklılıklar [Differences between Depression Episodes of Bipolar Disorder I and II]
  Sermin Kesebir, Leman İnanç, Gönül Yıldırım
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):290-298
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 03 Eylül 2013 / September 03, 2013)
   
  Plasebo Etkinin Nörobiyolojisi [Neurobiology of Placebo Effect]
  Murat Erdem, Süleyman Akarsu, Murat Gülsün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):299-312
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 03 Eylül 2013 / September 03, 2013)
   
  Varoluşçu Felsefe Bakış Açısına Göre Jinekolojik Kanser Yaşantıları: Bir Niteliksel Meta-Sentez Çalışması [Experiences of Gynecological Cancer through Perspectives of Existential Philosophy: A Qualitative Meta-Synthesis Study]
  İlkay Arslan Özkan, Gamze Teskereci, Özen Kulakaç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):313-329
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 04 Eylül 2013 / September 04, 2013)
   
  İçselleştirme, İçealım, İçeatım ve Özdeşim [Internalization, Incorporation, Introjection and Identification]
  İbrahim Taymur, Rıza Cumhur Boratav
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):330-342
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 05 Eylül 2013 / September 05, 2013)
   
  Obsesif Kompulsif Bozuklukta Nöropsikolojik Defisitlerin Beyin Bölgeleri İle İlişkisi [Brain Regions and Neuropsychological Deficits in Obsessive-Compulsive Disorder]
  Taner Öznur, Murat Erdem, Süleyman Akarsu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):343-354
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 07 Eylül 2013 / September 07, 2013)
  Zaman Algısı ve Psikiyatrik Bozukluklar [Time Perception and Psychiatric Disorders]
  Nil Banu Bahadırlı, Can Tutuğ, Hatice Ceviz, Okan Çalıyurt
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):355-377
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 07 Eylül 2013 / September 07, 2013)