Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2013; 5(3):343-354; (Çevrimiçi  yayın tarihi - Online publication date: 07 Eylül 2013 /  September 07, 2013; doi: 10.5455/cap.20130523)

  Obsesif Kompulsif Bozuklukta Nöropsikolojik Defisitlerin Beyin Bölgeleri İle İlişkisi
Brain Regions and Neuropsychological Deficits in Obsessive-Compulsive Disorder
Taner Öznur, Murat Erdem, Süleyman Akarsu
Özet
  Obsesif kompulsif bozukluğun ortaya çıkışında nörobiyolojik etkenlerin önemli rol oynadığı gösterilmiştir. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda nöropsikolojik açıdan başlıca yürütücü işlevlerde olmak üzere dikkat, hafıza, görsel-mekânsal işlevlerde kusurlar saptanmış, bu hastalarının frontal lob, singulat korteks, bazal ganglion ve talamus bölgelerinde anormallikler tanımlanmıştır. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda başlıca ve en çok tekrarlanan anormallik yürütücü işlevler ve görsel bellekteki fonksiyon bozukluğudur. Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastaların bir şeylerin yanlış gittiğine dair düşüncelerinin ve mükemmele ulaşma çabalarının nedeni ‘hata saptama sisteminin’ aşırı çalışmasının bir yansıması olabilir. Bu bulgunun nörobiyolojik karşılığı ise insanda hata saptama va sağlama yeteneğini temsil eden kortikal alanlar olan orbitofrontal korteks ve anterior singulat korteksteki aşırı aktivitenin varlığıdır. Yapısal ve fonksiyonel bozulmaların daha ayırt edici olarak gösterilebilmesi için nöropsikolojik testlere ek olarak elektrofizyolojik ve ileri fonksiyonel görüntüleme yöntemlerinin de kullanılması bu hastalığın altında yatan fizyopatolojinin daha iyi ortaya konulmasını sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Obsesif kompulsif bozukluk, nöropsikoloji, beyin bölgeleri
   
  Abstract
  Neurobiological factors had been shown to play an important role in the emergence of obsessive-compulsive disorders. According to the neuropsychological perspective, the defects had been detected mainly in executive functions, in attention, memory, visual-spatial functions; and abnormalities had been described in the frontal lobe, cingulate cortex, basal ganglia, and thalamus regions of the patients with obsessive-compulsive disorder. The main and the most repeated abnormalities in patients with obsessive-compulsive disorder are dysfunctions in executive function and visual memory. The symptoms of obsessive-compulsive disorder could be considered as reflections of excessive work in 'error detection system' which is the cause of the thoughts that something goes wrong and efforts to achieve perfection. As neurobiological, this finding is observed as excessive activity in orbitofrontal cortex and anterior cingulate cortex representing the ability of humans to provide and detect errors. In addition to the neuropsychological tests, using electrophysiological and advanced functional imaging techniques will put forward a better underlying the physiopathology of this disorder in order to show the more distinctive structural and functional impairments..
  Keywords: Obsessive-compulsive disorder, neuropsychology, brain regions
    
  Full Text /Tam Metin  [PDF]  [DjVu]