Yıl / Year: 2012    Cilt / Volume: 4     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Sosyal Anksiyete Bozukluğu ve Duygudurum Bozuklukları Birlikteliği [Social Anxiety Disorder and Mood Disorders Comorbidity]
  Zerrin Binbay, Ahmet Koyuncu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):1-13
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 09 Ekim 2011 / October 09, 2011)
   
  Nöropeptid Y ve Stres İlişkisi [Neuropeptide Y and Stress]
  Murat Gülsün, Lut Tamam, Fatih Özçelik
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):14-36
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 31 Ekim 2011 / October 31, 2011)
   
  Bağımlılık Psikofarmakolojisi [Psychopharmacology of Addiction]
  Tuğçe Toker Uğurlu, Ceyhan Balcı Şengül, Cem Şengül
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):37-50
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 04 Kasım 2011 / November 04, 2011)
   
  Epilepsi ve Duygudurum Bozuklukları [Epilepsy and Mood Disorders]
  Sermin Kesebir, Sertaç Güven, İsmail Koç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):51-68
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 14 Kasım 2011 / November 14, 2011)
   
  Tıbbi Sanat Terapisi [Medical Art Therapy]
  Birgül Aslan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):69-83
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 16 Kasım 2011 / November 16, 2011)
   
  Fiziksel Engellilerde Cinsellik [Sexuality among People with Physical Disability]
  Birgül Elbozan Cumurcu, Rifat Karlıdağ, Behice Han Almış
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):84-98
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 08 Aralık 2011 / December 08, 2011)
   
  Prenatal Stresin Nörogelişimsel Etkileri [Neurodevelopmental Outcomes of Prenatal Stress]
  M. Genco Usta, Adem Balıkçı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):99-111
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 14 Aralık 2011 / December 14, 2011)
   
  Bir Kısır Döngü Olarak Şiddet [Violence as a Vicious Cycle]
  Hüseyin Güleç, Mürüvvet Topaloğlu, Demet Ünsal, Merih Altıntaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(1):112-137
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 20 Aralık 2011 / December 20, 2011)