Yıl / Year: 2022    Cilt / Volume: 14     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  REVIEW / DERLEME
1 Self-Awareness and Self-Consciousness: A Review from a Social Psychology Perspective [Özfarkındalık ve Özbilinç: Sosyal Psikoloji Bakış Açısıyla Bir Derleme]
Hanzade Aslan Yılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):437-445
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
2 Cognitive, Emotional, Behavioral and Physiological Evaluation of the Relationship Between Brain and Gut Microbiota [Beyin ve Bağırsak Mikrobiyotası Arasındaki İlişkinin Bilişsel, Duygusal, Davranışsal ve Fizyolojik Açıdan Değerlendirilmesi]
  Selim Günüç, Aylin Şendemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):446-459
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)
3 Biographical Study with Hermeneutic Approach in Psychiatric Care Delivered at Community Mental Health Centers [Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Sunulan Psikiyatrik Bakımda Hermenötik Yaklaşımlı Biyografik Çalışma]
  Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):460-468   
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
4 Psychobiotics and Elderly Health [Psikobiyotikler ve Yaşlı Sağlığı]
  Nardane Düdükçü, Serdal Öğüt
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):469-476
  [PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
5 Effects of the COVID-19 Pandemic on Intergroups Inequalities: The Case of Women [COVID-19 Salgınının Gruplar Arası Eşitsizlikler Üzerine Etkileri: Kadınlar Örneği]
Deniz Eniç
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):477-487
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
6 Moral Grandstanding as a Narcissistic Intrinsic Satisfaction [Bir Narsisizm Öz Tatmini Olarak Ahlaki Duyarlılık Gösterisi]
  Gamze Şen, Elif Manuoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):488-498
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
7 Post Traumatic Stress Disorder and Behavioral Therapy Intervention Techniques Used in Treatment [Travma Sonrası Stres Bozukluğu ve Tedavisinde Kullanılan Davranışçı Terapi Müdahale Teknikleri]
  Alpay Çiller, Tolga Köskün, Ali Yunus Emre Akça
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):499-509
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
8 A Systematic Overview of Smartphone Habits and Internet Addiction of Adolescents during COVID-19 Era [COVID-19 Döneminde Ergenlerin Akıllı Telefon Alışkanlıklarına ve İnternet Bağımlılık Durumlarına Sistematik Bir Bakış]
  Yıldız Ay Yılmaz, Fuat Aydoğdu, Nilüfer Koçtürk
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):510-517
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
9 Perfectionism: Its Structure, Transdiagnostic Nature, and Cognitive Behavioral Therapy [Mükemmeliyetçilik: Yapısı, Tanılar üstü Doğası ve Bilişsel Davranışçı Terapisi]
  Servet Kaçar Başaran
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):518-525
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
10 Self-Compassion- Focused Writing Practices: A Systematic Review [Öz-Şefkat Odaklı Yazma Uygulamaları: Sistematik Derleme]
  Burcu Ebru Aydoğdu, Gülay Dirik
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):526-544
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
11 A Review on Mental Illness and Stigma [Ruhsal Hastalıklar ve Damgalama Üzerine Bir Gözden Geçirme]
  Nurdan Zühre Çilek, Cengiz Akkaya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):545-554
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
12 Romantic Relationship Education: A Literature Review with Recommendations for Turkiye [Romantik İlişki Eğitimi: Bir Gözden Geçirme Çalışması ve Türkiye için Öneriler]
Ayşe Esra İşmen Gazioğlu, Çare Sertelin Mercan, İlkay Demir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):555-569
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
13 Reliability of Forensic Interview with Child Victims of Sexual Abuse in Turkiye [Türkiye’de Cinsel İstismar Mağduru Çocukla Yürütülen Adli Görüşmenin Güvenilirliği]
  Gülçin Orhan, Hatice Gülsen Erden
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):570-579
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
14 Investigation of the Tendency of People with Soft Facial Expressions to be Perceived as Innocent/Not Guilty [Yumuşak Yüz İfadelerine Sahip İnsanların Masum/Suçsuz Algılanma Eğilimlerinin İncelenmesi]
  Fatih Bal
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):580-588
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]
   
15 Complex Post-Traumatic Stress Disorder: A Review [Karmaşık Travma Sonrası Stres Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme]
  Emre Han Alpay, Dilek Çelik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(4):589-596
[PDF (Türkçe)]  [PDF (English)]