Yıl / Year: 2022    Cilt / Volume: 14     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

  DERLEME / REVIEW
1 Şizofreni Hastalığında Mutluluk Kavramı [Concept of Happiness in Schizophrenia]
Fatih Şahin, Özlem Şahin Altun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):291-298
[PDF]  [PDF (English)]
2 “Deli ve Dâhi” Filminin Psikiyatrinin Tarihi ve Psikiyatrik Tedaviler Çerçevesinde Değerlendirilmesi [Evaluation of the Movie “The Professor and the Madman” in the Framework of the History of Psychiatry and Psychiatric Treatments]
  Eda Mert, Hülya Arslantaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):299-307
[PDF]  [PDF (English)
3 Ergenlik Döneminde Farkındalığı Az Olan Bir Tanı: Menstruel Psikoz [A Diagnosis with Little Awareness in Adolescence: Menstrual Psychosis]
  Evrim Aktepe, Gizem Mutlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):308-315   
[PDF]  [PDF (English)]
4 Doğum Korkusu Tedavisinde İnovatif Bir Müdahale Yöntemi: Haptoterapi [An Innovative Intervention Method in the Treatment of Fear of Birth: Haptotherapy]
  Rukiye Demir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):316-321
  [PDF]  [PDF (English)]
5 Evlilikte Çatışma Çözme Stillerinin Evlilik Uyumu ve Doyumu ile İlişkisi [Relationship of Conflict Resolution Styles in Marriage with Marital Adjustment and Satisfaction]
Özge Ünal, Serap Akgün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):322-330
[PDF]  [PDF (English)]
6 Okul Tükenmişliğiyle Başa Çıkma [ Coping with School Burnout]
  Selim Gündoğan, İsmail Seçer
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):331-339
[PDF]  [PDF (English)]
   
7 Kabul ve Kararlılık Terapisi Odaklı Deneysel Araştırmalar: Sistematik Bir Gözden Geçirme [Experimental Studies on Acceptance and Commitment Therapy: A Systematic Review]
  Asiye Dursun, Mücahit Akkaya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):340-352
[PDF]  [PDF (English)]
8 Fonksiyonel Nörolojik Bozukluklar İçin İlginç Bir Model: Psikojenik Disfoniye Bütüncül Yaklaşım [An Interesting Model For Functional Neurological Disorders: Integrative Approach to Psychogenic Dysphonia]
  Behice Han Almiş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):353-357
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Ergenlik Dönemindeki Kız Çocuklarında Benlik Saygısı ve Yordayıcılarının Kültürle İlişkisi [Self-Esteem in Female Adolescents and Relationships of Its Predictors with Culture]
  Didem Kaynak, Yaren Irgıt, Soner Çakmak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):358-370
[PDF]  [PDF (English)]
10 İntihar Sonrası Yas Süreci: Bir Sistematik Gözden Geçirme [Post-Suicide Grief Process: A Systematic Review]
  Büşra Nur Dağ, Özden Yalçınkaya Alkar
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):371-382
[PDF]  [PDF (English)]
11 Erişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İçin Diyalektik Davranış Terapisi: Bir Narativ Derleme [Dialectical Behavior Therapy for Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Narrative Review]
  Vahide Ulusoy, F. Işıl Bilican
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):383-399
[PDF]  [PDF (English)]
   
12 COVID-19 Pandemi Sürecinde Yaşanan Korkunun Merhemi: Öz-Şefkat [Cure for Fear During the COVID-19 Pandemic Process: Self-Compassion]
Duygu Özer, Özlem Şahin Altun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):400-406
[PDF]  [PDF (English)]
13 Zoom Yorgunluğu: Bir Gözden Geçirme [Zoom Fatigue: A Review]
  Gözde Bacık Yaman, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):407-413
[PDF]  [PDF (English)]
   
14 Bilinçsiz Önyargı: Tanımı ve Önemi [Unconscious Bias: Definition and Significance]
  Yaşas Suveren
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):414-426
[PDF]  [PDF (English)]
   
15 Şizofreni Tanısı Olan Annelerin Bebekleri İle İlişkisi [Relationship of Mothers with a Diagnosis of Schizophrenia with their Babies]
  Ayşin Çetinkaya Büyükbodur, Hakan Sakarya, Ayşegül Kılıçlı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2022; 14(3):427-436
[PDF]  [PDF (English)]