Yıl / Year: 2021    Cilt / Volume: 13     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Cinsel Bağımlılık: Tanımı, Etiyolojisi ve Tedavisi [Sexual Addiction: Definition, Etiology and Treatment]
  Gülşah Ezgican Kızılok
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):394-411
[PDF]  [PDF (English)]
2 Bağımlı Hastalar için Rehabilitasyon: Erenköy BAHAR Modeli [Rehabilitation for Addicted Patients: Erenköy BAHAR Model]
  Başak Ünübol, Elif Çinka, Melike Mayi, Gizem Akülker, Mustafa Yılmaz, Berhudan Şamar, Mehmet Fırat Urcan, Serpil Demircan Korkmaz, Rabia Bilici
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):412-427
[PDF]  [PDF (English)
3 Genç Kadınlarda Kendini Susturma [Self Silencing in Young Women]
  Meva Demir Kaya, Figen Çok
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):428-440
[PDF]  [PDF (English)]
4 Örtük Benlik Saygısı: Doğası, Değerlendirilmesi ve Psikopatolojilerdeki Rolü [Implicit Self-Esteem: Nature, Assessment and Role in Psychopathologies]
  Ahmet Hamdi İmamoğlu, Yıldız Bilge
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):441-461
  [PDF]  [PDF (English)]
5 Kanıta Dayalı Bir Psikiyatrik Rehabilitasyon Uygulaması: Hastalık Yönetimi ve İyileşme [An Evidence-Based Psychiatric Rehabilitation Implementation: Illness Management and Recovery]
Rüveyda Yüksel, Hülya Arslantaş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):462-477
[PDF]  [PDF (English)]
6 Prenatal Enflamasyon ve Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İlişkisi [Relationship between Prenatal Inflammation and Attention Deficit Hyperactivity Disorder]
  Canan Kuygun Karcı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):478-489
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Meme Kanseri ve Travma Sonrası Gelişim: Sistematik Derleme [Breast Cancer and Post-traumatic Growth: A Systematic Review]
  Cennet Yastıbaş,, İmran Gökçen Yılmaz Karaman
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):490-510
[PDF]  [PDF (English)]
8 Travmatik Beyin Hasarında Psikiyatrik Komorbidite [Traumatic Brain Injury and Psychiatric Comorbidity]
  Filiz Kulacaoğlu, Filiz İzci
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):511-523
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Kadın Cinsel İstismarcılar [Female Perpetrators of Sexual Abuse]
  Zeynep Belma Gölge, Emel Bayraktar Özgeldi, Seda Akdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):524-536
[PDF]  [PDF (English)]
10 COVID-19 Pandemisinin Toplumsal Etkileri: Zenofobik Eğilimler ve Sonuçları [Social Impacts of the COVID-19 Pandemic: Xenophobic Tendency and Their Consequences]
  Faruk Bozdağ
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):537-550
[PDF]  [PDF (English)]
   
11 Ekolojik Sistem Kuramı Çerçevesinden Ebeveyn Yabancılaşmasına Genel Bir Bakış [An Overview of Parental Alienation from the Framework of Ecological Systems Theory]
  Raziye Yüksel Doğan, Çiğdem Aytekin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):551-572
[PDF]  [PDF (English)]
   
12 Transdiagnostik Faktör Olarak Belirsizliğe Tahammülsüzlük [Intolerance of Uncertainty as a Transdiagnostic Factor]
  Fatih Yığman, Selim Fidan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):573-587
[PDF]  [PDF (English)]
   
13 COVID-19 Pandemisi ve Obsesif Kompulsif Bozukluk [COVID-19 Pandemic and Obsessive Compulsive Disorder]
  Zihniye Okray
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):588-604
[PDF]  [PDF (English)]
   
14 Otobiyografik Hatırlamada Duygu Yoğunluğu ve Duygu Değerliği [Emotionality and Valence in Autobiographical Remembering]
  Sezin Öner
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):605-618
[PDF]  [PDF (English)]
   
15 Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuklara Yönelik Hayvan Destekli Müdahalelerle Yürütülen Araştırmaların İncelenmesi [A Review of Studies Conducted with Animal Assisted Interventions for Children with Autism Spectrum Disorder]
Raziye Yüksel Doğan, Çiğdem Aytekin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(3):619-639
[PDF]  [PDF (English)]