Yıl / Year: 2021    Cilt / Volume: 13     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Demans Tanısı Olan Kişilere Bakım Verenler ve Bilişsel Davranışçı Terapi: Sistematik Derleme [Dementia Caregivers and Cognitive Behavioral Therapy: A Systematic Review]
  Elçin Yorulmaz, Gülay Dirik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):170-191
[PDF]  [PDF (English)]
2 Duygu Düzenleme ve Psikiyatri Hemşireliğine Yansımaları [Emotion Regulation and Reflections on Psychiatric Nursing]
  M. Olcay Çam, Gülsenay Taş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):192-206
[PDF]  [PDF (English)]
3 Okul Öncesi Dönemde Sık Görülen Psikolojik ve Gelişimsel Bozukluklarda Oyun Terapisi Uygulamaları [Play Therapy Practices in Psychological and Developmental Disorders That Are Common in Preschool Period]
  Murat Genç, Özlem Tolan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):207-231
[PDF]  [PDF (English)]
4 Koronavirüs Pandemisine Yönelik Psikolojik Bir Değerlendirme [A Psychosocial Evaluation of the Coronavirus Pandemic]
  Hilal Kaya, Elvan Kiremitçi Canıöz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):232-246
  [PDF]  [PDF (English)]
   
5 Ruh Sağlığı ve Psikiyatrik Bakımda Ampirik Etik Görünümleri [Empiric Ethics Views in Mental Health and Psychiatric Care]
Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):247-260
[PDF]  [PDF (English)]
6 Tanılar Üstü Psikolojik Müdahale Programlarının Depresyon ve Anksiyete Bozuklukları Üzerindeki Etkisi: Sistematik Bir Derleme [Effect of Transdiagnostic Psychological Intervention Programs on Depression and Anxiety Disorders: A Systematic Review]
  Özge Erarslan İngeç, Orçun Yorulmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):261-281
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Arafta Bir Yaşam: Kemik İliği Nakli Olan Bir Çocuğun Annesi Olmak [A Life in Purgatory: Being the Mother of a Bone Marrow Transplant Child]
  Esra Engin, Mahire Olcay Çam, Hacer Demirkol
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):282-291
[PDF]  [PDF (English)]
8 Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Üçüncü Kuşak Terapilerin Etkililiği: Bir Gözden Geçirme [Effectiveness of Third Wave Therapies for Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder: A Review]
  Gizem Onaral
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):292-301
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Psikiyatride Makine Öğrenmesi Yöntemlerinin Kullanımı [Use of Machine Learning Methods in Psychiatry]
  İlkim Ecem Emre, Cumhur Taş, Çiğdem Erol
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):332-353
[PDF]  [PDF (English)]
10 Yaşam Boyu Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Gelişimi [Lifespan Development of Gender Roles]
  Bahar Bahtiyar Saygan, Nilay Pekel Uludağlı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):354-382
[PDF]  [PDF (English)]
   
11 Mizofoni: Bir Gözden Geçirme [Misophonia: A Review]
  Yavuz Yılmaz, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2021; 13(2):383-393
[PDF]  [PDF (English)]