Yıl / Year: 2020    Cilt / Volume: 12     Sayı / Number: 4
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Siberkondria: Bir Gözden Geçirme [Cyberchondria: A Review]
  Ali Erdoğan, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):435-443
[PDF]  [PDF (English)]
2 Flört Şiddeti: Bir Gözden Geçirme [Dating Violence: A Review]
  Zeynep Set
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):444-454
[PDF]  [PDF (English)]
3 Kimlik Gelişimi: Anlatı Kimliği ve Kuşaklararası Anlatı Kimliği [Identity Development: Narrative Identity and Intergenerational Narrative Identity]
  Naif Ergün
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):455-475
[PDF]  [PDF (English)]
4 Sosyal Kaynak Belleği: Sosyal Etkileşimde Bulunduğumuz Kişileri Nasıl Hatırlıyoruz? [Social Source Memory: How Do We Remember the People We Have Social Interaction with?]
  Pınar Bürhan Çavuşoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):476-493
  [PDF]  [PDF (English)]
   
5 Medya Karakterleriyle Kurulan Parasosyal Etkileşim [Parasocial Interaction with Media Characters]
Yasemin Özel, Birgül Özkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):494-506
[PDF]  [PDF (English)]
6 Frontal Lob Sendromu ve Adli Psikiyatrik Yönleri [Frontal Lobe Syndrome and Its Forensic Psychiatric Aspects]
  Mehmet Hanifi Kokaçya, İbrahim Ortanca
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):507-518
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Psikiyatrik Bakımda Terapötik Mizah Kullanımı [Therapeutic Use of Humor in Psychiatric Care]
  Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):519-533
[PDF]  [PDF (English)]
8 Bilinçli Farkındalık: Güncel Bir Gözden Geçirme [Mindfulness: A Current Review]
  İpek Aktepe, Özlem Tolan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):534-561
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Majör Depresif Bozuklukta Mükemmeliyetçilik [Perfectionism in Major Depressive Disorder]
  Gülen Say
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):562-574
[PDF]  [PDF (English)]
10 Suça Sürüklenen Çocuklar ve Suç Mağduru Çocuklara Yönelik Bir Değerlendirme [An Evaluation for Children Dragged into Crime and Children Victims of Crime]
  Sevcan Karataş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):575-586
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Danışmanlara Teşekkür [Thanks to the Reviewers]
   
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):587-588
[PDF]  [PDF (English)]
  Yazar Dizini [Author Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):589-590
[PDF]  [PDF (English)]
   
  Konu Dizini [Subject Index]
 
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(4):591--592
[PDF]  [PDF (English)]