Yıl / Year: 2020    Cilt / Volume: 12     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Obsesif Kompulsif Bozuklukta Bilişsel Yanlılık Değişimi [Cognitive Bias Modification in Obsessive Compulsive Disorder]
  Sıla Derin, Orçun Yorulmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(3):299-317
[PDF]  [PDF (English)]
2 Sosyal Kötücül Kişilikler: Karanlık Üçlü [Social Malicious Personalities: The Dark Triad]
  Zeynep Set
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(3):318-329
[PDF]  [PDF (English)]
3 Farklı Yönleriyle Mobbing (Psikolojik Şiddet) [Mobbing (Psychological Violence) in Different Aspects]
  Aslıhan Okan İbiloğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(3):330-341
[PDF]  [PDF (English)]
4 Merhamet Korkusu: Tanımı, Nedenleri ve Önlenmesi [Fear of Compassion: Description, Causes and Prevention]
  Özlem Çevik, Fuat Tanhan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(3):342-351
  [PDF]  [PDF (English)]
   
5 Kayıp ve Yasa Psikososyal Yaklaşım [Psychosocial Approach to Loss and Mourning]
Yasemin Özel, Birgül Özkan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(3):352-367
[PDF]  [PDF (English)]
6 Güçlendirme (Empowerment): Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği Uygulamaları için Güncel bir Yaklaşım [Empowerment: A Contemporary Approach to Community Mental Health Nursing Practice]
  Beyhan Bag
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(3):368-381
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Yaşlanma ve Karar Verme Süreçleri: Duygu Düzenlemenin Rolü [Aging and Decision-Making Processes: The Role of Emotion Regulation]
  Aylin Özdeş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(3):382-395
[PDF]  [PDF (English)]
8 Doğum Sonrası Depresyonda Otobiyografik Bellek[Autobiographical Memory in Postpartum Depression]
  Çağla Aydın
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(3):396-408
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Tıkınırcasına Yeme Bozukluğunun Obezite Cerrahisi Tedavi Sürecine Etkisi [Effect of Binge Eating Disorder on the Treatment Process of Bariatric Surgery]
  Elif Coşkun, Ezgi Deveci, Başak İnce
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(3):409-420
[PDF]  [PDF (English)]
10 Kanser Deneyiminde Ruminasyon, Tükenmişlik ve Psikolojik Sağlamlık [Rumination, Fatigue and Psychological Resilience in Cancer Experience]
  Sinem Öcalan, Yeter Sinem Üzar Özçetin
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(3):421-433
[PDF]  [PDF (English)]