Yıl / Year: 2020    Cilt / Volume: 12     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Modern Çağın Bütünsel Teknolojik Bağımlılığı: Phubbing [Holistic Technological Addiction of Modern Age: Phubbing]
  Faruk Caner Yam, Tahsin İlhan
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(1):1-15
[PDF]  [PDF (English)]
2 Bipolar Bozuklukta Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi [Mindfulness Based Cognitive Therapy in Bipolar Disorder]
  Burcu Ebru Aydoğdu, Gülay Dirik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(1):16-31
[PDF]  [PDF (English)]
3 Bedensel Öz-Bilincin Nörolojik Temelleri ve İlişkili Psikopatolojiler [Neurological Basis of Bodily Self-Consciousness and Related Psychopathologies]
  Ege Tekgün, Burak Erdeniz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(1):32-53
[PDF]  [PDF (English)]
4 Sigarayı Bırakma Tedavisinde Bilişsel Davranışçı Terapinin Etkililiği: Sistematik Bir Gözden Geçirme [Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy for Smoking Cessation: A Systematic Review]
  Zeynep Hilal Çelik, Oya Mortan Sevi
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(1):54-71
  [PDF]  [PDF (English)]
   
5 Kadında Cinsel İşlev Bozukluğunun Tedavisinde Bilinçli Farkındalık Temelli Müdahaleler: Sistematik Bir Derleme [Mindfulness-Based Interventions in The Treatment of Female Sexual Dysfunction: A Systematic Review]
Gülşah Durna, Selva Ülbe, Gülay Dirik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(1):72-90
[PDF]  [PDF (English)]
6 Ruhsal Hastalıklarda İyileşme: Kavram Analizi [Recovery in Mental Illness: Concept Analysis]
  Reyhan Doğan, Neşe Mercan, Çiğdem Yüksel
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(1):91-99
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Alkol Bağımlısı Bireylere Uygulanan Hemşirelik Müdahaleleri: Sistematik Derleme [Nursing Interventions Applied to Alcohol Dependent Individuals: A Systematic Review]
  Zeliha Yaman, Mualla Yılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(1):100-116
[PDF]  [PDF (English)]
8 Hayvan Destekli Tedavi [Animal Assisted Therapy]
Arzu Çakıcı, Mehmet Kök
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(1):117-130
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Nomofobi: Ayırıcı Tanı ve Tedavisi [Nomophobia: Differential Diagnosis and Treatment]
  Ece Bekaroğlu, Tuğba Yılmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(1):131-142
[PDF]  [PDF (English)]
10 Ontolojik İyi-Oluş (Yaşam Projesi) [Ontological Well-Being (Life Project)]
  İlker Kaba
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(1):143-154
[PDF]  [PDF (English)]