Yıl / Year: 2020    Cilt / Volume: 12     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]              <<     >>                  [İçindekiler - Table of Contents]

1 Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Gereksinimleri: Sistematik Derleme [Needs of Individuals with Chronic Mental Disorder: A Systematic Review]
  Gülsüm Zekiye Tuncer, Zekiye Çetinkaya Duman
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(2):155-167
[PDF]  [PDF (English)]
2 Deneyim Örnekleme Yönteminin Anksiyete Bozukluklarının Değerlendirilmesinde Kullanımı: Sistematik Bir Derleme [Use of Experience Sampling Method in the Assessment of Anxiety Disorders: A Systematic Review]
  Büşra Yıldırım, Gizem Bozyel, Orçun Yorulmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(2):168-181
[PDF]  [PDF (English)]
3 Yaşlılarda Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu [Attention Deficit Hyperactivity Disorder in the Elderly]
  Çağatay Çavuşoğlu, Mehmet Emin Demirkol, Lut Tamam
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(2):182-194
[PDF]  [PDF (English)]
4 Psikiyatride Malpraktis [Malpractice in Psychiatry]
  Melisa Bulut, Neşe Mercan, Çiğdem Yüksel
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(2):195-204
  [PDF]  [PDF (English)]
   
5 Temporomandibular Bozukluklar ve Bruksizmde Eşlik Eden Psikiyatrik Bozukluklar ve Tedavi Seçenekleri [Comorbid Psychiatric Disorders and Treatment Options in Temporomandibular Disorders and Bruxism]
Bahadır Geniş, Çiçek Hocaoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(2):205-231
[PDF]  [PDF (English)]
6 Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Kadın ve Çocukların Ruh Sağlığına Etkileri [Effects of Domestic Violence Against Women on Mental Health of Women and Children]
  Behice Han Almiş, Funda Gümüştaş, Emel Koyuncu Kütük
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(2):232-242
  [PDF]  [PDF (English)]
   
7 Kanser Bakımında Gözden Kaçırılan Bir Alan: İntihar Riskinin Tanınması ve Yönetimi [A Neglected Field in Cancer Care: Identification and Management of Suicide Risk]
  Sevda Öztürk, Duygu Hiçdurmaz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(2):243-257
[PDF]  [PDF (English)]
8 Türkiye’de Bilişsel Davranışçı Grup Terapisi, Psikodrama ve Sanat Terapisi Kullanılarak Yapılmış Etkililik Çalışmalarının İncelenmesi [Investigation of Effectiveness Studies Conducted by Using Cognitive Behavioral Group Therapy, Psychodrama and Art Therapy in Turkey]
  Füsun Gökkaya, Elifnur Zorluoğlu, İrem Işık, Büşra Önkür, Tuğba Bozdemir, Rukiye Kızıltan, Canan Mıh, Süleyman Salıkyüz, Cennet Deniz
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(2):258-273
[PDF]  [PDF (English)]
   
9 Bilişsel Davranışçı Terapi - Uykusuzluk Protokolü ve Etkililik Çalışmalarının Gözden Geçirilmesi [Cognitive Behavioral Therapy - Insomnia Protocol and Review of Efficacy Studies]
  Umut Çıvgın, Gülay Dirik
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(2):274-286
[PDF]  [PDF (English)]
10 Yaşam Boyu Bakış Açısından Diyalektik Davranış Terapisi [Dialectical Behavioral Therapy from the Lifespan Perspective]
  A. Meltem Üstündağ Budak, Ezgi Özeke Kocabaş, Helin Göksu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2020; 12(2):287-298
[PDF]  [PDF (English)]