Yıl / Year: 2015    Cilt / Volume: 7     Sayı / Number: 2
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Antipsikotiklere Bağlı Hiperprolaktinemi [Antipsychotic-induced Hyperprolactinemia]
  Süheyla Doğan Bulut, Serdar Bulut, Esra Alataş
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):109-124
[PDF] (Article in Turkish)
  Çocuklarda Fiziksel Aktivitenin Biyopsikososyal Yararları [Biopsychosocial Benefits of Physical Activity in Children]
  Ayşe Meydanlıoğlu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):125-135
[PDF] (Article in Turkish)
Telepsikiyatri: Şimdi ve Burada! [Telepsychiatry: Now and Here!]
Ufuk Bal, Ertan Yılmaz, Lut Tamam, Soner Çakmak
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):136-148
[PDF] (Article in Turkish)
Elder Abuse and Neglect in Turkey: A Systematic Review [Türkiye'de Yaşlı İstismarı ve İhmali: Sistematik Derleme]
  Neslihan Lök
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):149-156
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Bipolar Bozukluk ve Çocukluk Çağı Travması [Bipolar Disorder and Childhood Trauma]
Evrim Erten, Aslı Funda Kalkay Uney, Nurhan Fıstıkcı
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):157-165
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunda Risk ve Sonuçları Açısından Çocuk İstismarına Bir Bakış [Risk and Consequences of Child Abuse in Attention Deficit Hyperactivity Disorder]
  Ş. Gülin Evinç, Dilşad Foto-Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):166-177
  [PDF] (Article in Turkish)
   
  Anoreksiya Nervozalı Çocuk ve Ergenlerde Sosyal Biliş [Social Cognition in Child and Adolescents with Anorexia Nervosa ]
  İpek Perçinel, Kemal Utku Yazıcı, Öznur Bilaç, Sezen Köse, Burcu Özbaran
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):178-189
  [PDF] (Article in Turkish)
  Obsesif Kompulsif Bozuklukta Üst-Bilişsel Model [Metacognitive Model of Obsessive Compulsive Disorder]
  Pınar Yörük, Ahmet Tosun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):190-207
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Üzerine Odaklanan Bir Oyun Terapisi Yaklaşımı: Filial Terapi [A Play Therapy Approach Focusing on Parent-Child Relationship: Filial Therapy ]
  Banu Tortamış Özkaya
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):208-220
[PDF] (Article in Turkish)
   
  Poligami ve Ruh Sağlığına Etkileri [Polygamy and its Effect on Mental Health]
  Ertan Yılmaz, Lut Tamam, Ufuk Bal
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2015; 7(2):221-228
[PDF] (Article in Turkish)