Yıl / Year: 2012    Cilt / Volume: 4     Sayı / Number: 3
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Doğum Sonrası Ruhsal Durumun Emzirme ile İlişkisi [The Relationship Between Postpartum Mental Status and Breastfeeding]
  Bilge Burçak Annagür, Ali Annagür
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):279-292
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 12 Mayıs 2012 / May 12, 2012)
  Dürtüsellik ve Tedavisi [Impulsivity and Its Treatment]
  Pınar Güzel Özdemir, Yavuz Selvi, Adem Aydın
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):293-314
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 19 Mayıs 2012 / May 19, 2012)
   
  Psikiyatride Boyutsal Yaklaşım [Dimensional Approach in Psychiatry]
  Osman Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):315-334
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 06 Haziran 2012 / June 06, 2012)
   
  Obsesif Kompulsif Bozukluğun Metakognitif Modeli [Metacognitive Model of Obsessive Compulsive Disorder]
  Ömer Şenormancı, Ramazan Konkan, Oya Gönüllü Güçlü, Mehmet Zihni Sungur
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):335-349
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 07 Haziran 2012 / June 07, 2012)
   
  Elektrokonvulzif Tedavi: Bir Güncelleme [Electroconvulsive Therapy: An Update]
  Murat İlhan Atagün, Murat Serkan Yıldırım, Özge Canbek
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):350-370
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 09 Haziran 2012 / June 09, 2012)
   
  Şizofrenide Yüksek Risk Gruplarını Belirleyebilir miyiz? Bir Hipotez [Can We Determine High Risk Groups in Schizophrenia? A Hypothesis]
  Bülent Demirbek, Osman Özdemir
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):371-380
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Haziran 2012 / June 10, 2012)
   
  Ötimik Bipolar Hastalarda Nörobilişsel Defisitler [Neurocognitive Deficits in Euthymic Bipolar Patients]
  Ayşegül Demirel, Ömer Faruk Demirel, Muhammed Tayyib Kadak, Alaattin Duran
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):381-395
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Haziran 2012 / June 10, 2012)
   
  Kadına Yönelik Şiddetin Sonlanmasında Erkek İşbirliği [Partnership with Men for Elimination of Violence against Women]
  Öznur Körükcü, Gülser Öztunalı Kayır, Kamile Kukulu
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2012; 4(3):396-413
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Haziran 2012 / June 10, 2012)