Yıl / Year: 2011    Cilt / Volume: 3     Sayı / Number: 1
[Kapak Sayfası - Cover Page]                                                       [İçindekiler - Table of Contents]

  Adil Dünya İnancı [Belief in a Just World]
  Sibel Kılınç, Fuat Torun
  Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):1-14
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 19 Ağustos 2010 / August 19, 2010)
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Genetik Boyutu [Genetic Basis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder ]
  Gizem Melissa Akgün, Evren Tufan, Nihal Yurteri, Ayten Erdoğan
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):15-48
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 06 Eylül 2010 / September 06, 2010)
   
Yaşam Boyu Gelişim Yaklaşımı [Life Span Developmental Approach]
  Ali Eryılmaz
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):49-66
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 16 Eylül 2010 / September 16, 2010)
   
Yaşam Dönemlerine Göre Kadın Sağlığı ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi [Women Health and Psychological Functioning in Different Periods of Life: Evaluation of Nursing Approach]
Ayşe Koyun, Lale Taşkın, Füsun Terzioğlu
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):67-99
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 05 Kasım 2010 / November 05, 2010)
   
İnternet, Siberseks ve Sadakatsizlik [Internet, Cybersex and Infidelity]
Verda Tüzer
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):100-116
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 24 Kasım 2010 / November 24, 2010)
   
Terapötik İlişkide İnsan Faktörü [Human Factor in Therapeutic Relationship]
Ramazan Akdoğan, Esra Ceyhan
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):117-141
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 05 Aralık 2010 / December 05, 2010)
   
Gebelikte Depresyon: Sıklık, Risk Faktörleri ve Tedavisi [Depression in Pregnancy: Prevalence, Risk Factors and Treatment ]
Kıymet Yeşilçiçek Çalık, Songül Aktaş
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):142-162
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 13 Aralık 2010 / December 13, 2010)
   
Kimlik Gelişimi ve Kimlik Biçimlenmesi: Kuramsal Bir Değerlendirme [Identity Development and Identity Formation: A Theoretical Assessment]
Hasan Atak
Psikiyatride  Güncel Yaklaşımlar - Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(1):163-213
  [Özet-Abstract ]   [PDF]   [DjVu] (Article in Turkish) (Çevrimiçi yayın / Published online: 10 Ocak 2011 / January 10, 2011)